به دنبال حمله به بند زنان سیاسی که منجر به اعتصاب غذای گروهی از خانم ها شده است, در همان روز چهارشنبه گروهی نسرین را به طور غیر قانونی از زندان اوین گرفته و بنا به گفته ی مسول سالن ملاقات به سلول های فوق امنیتی بند ۲۰۹ اطلاعات برده اند.
اینکه چرا شخصی را که در حال سپری کردن حکم حبس اش است بدون دلیل و روال قانونی از اختیار مسولین زندان خارج کرده اند سوالی است که نه تنها ما, بلکه مسولین سالن ملاقات هم در حیرت مانده اند.

به او اجازه نداده اند وسیله و لباس و حتی عینک خودش را هم بردارد.
ما دیگر هیچگونه دسترسی به او نداریم و در واقع اصلا مطمئن نیستیم الن او کجاست و در چه حالی است. با وجود سپری شدن ۱۹ روز از اعتصاب غذا.
دسترسی به او برای تشویق کردن اش به پایان دادن به اعتصاب غذا هم غیر ممکن شده است.
و تا هفته ها ممکن است بچه ها او را از پشت شیشه هم نتوانند ببینند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)