گزارش ارسالی یک شاهد عینی از استادیوم آزادی برای رادیو زمانه:

zanaaaaannnnnnnnnجلوی در اصلی استادیوم پر از ونهای نیروی انتظامی و جرثقیل و مامورهای یگان ویژه بود، حتا وقتی با ماشین داشتیم رد می شدیم، وقتی می دیدند خانم هستیم با بدترین حالت ممکن بهمون میگفتند حرکت کنید. بعد از چند بار دور زدن رفتیم جلوی درِ اصلی فدراسیون والیبال، تقریبا نزدیک ۴٠ نفر شدیم. چند تا از آقایون هم بودند. یک ماشین نیروی انتظامی اومد رد شد، بعدشم یه گروه که دوربین فیلمبرداری دستشون بود و فیلم و عکس می گرفتن.
١٠ دقیقه بعد موتورهای نیروی انتظامی اومد با وحشیانه ترین حالت ممکن. بچه ها زودی سوار ماشین ها شدند، حتا پلاک ماشین ها روهم داشتند می کندند که ما خوشبختانه فرار کردیم اما یه عده رو گرفتند و بردند وزرا، ما دنبالشون تا اونجا رفتیم اما چون که ممکن بود شناسایی بشیم جلو نرفتیم. گویا چندتا از آقایون رو هم گرفتند. حالا بعضی از بچه ها جلوی وزرا هستند که ببینند میتونند بچه هارو در بیارند یا نه رفتار نیروی انتظامی آنقدر وحشیانه بود که انگار با یه گروه جانی و اراذل طرفه، نه ٣٠-۴٠ تا زن که تنها سلاح دستشون ۴ تا کاغذ بود با شعار اینکه استادیوم رفتن حق ما هم هست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)