حدود ۲۰۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه به مناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز نوشته اند: در پنجمین سالگرد جنبش سبز، یاد جانباختگان، آسیب دیدگان و زندانیان این جنبش را گرامی می داریم و ضمن اعلام حمایت خود از راهبردها و اهداف آنان، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

پنج سال از حیات جنبش سبز می گذرد. جنبش سبز در سال ١٣٨٨ در اعتراض به تقلب در انتخابات، شکل گرفت. جریان حاکم در آن انتخابات دست به کودتای انتخاباتی زد، در آراء مردم دست برد و محمود احمدی نژاد را از صندوق های رای بیرون آورد. این جریان از مدت ها قبل از انتخابات، کودتای انتخاباتی را تدارک دیده و حکم دستگیری صدها تن از فعالین سیاسی و مدنی را صادر کرده بود.

حضور میلیونی مردم در روز ٢۵ خرداد در سطح خیابان ها و تداوم آن در روزهای بعد، جنبشی را پی افکند که خیایان ها را به میدان چالش سنگین با کودتاگران تبدیل نمود. این جنبش زمینه را برای گذار شکاف های اجتماعی به سطح کنش اجتماعی فراهم آورد. اما سرکوب گران اعتراضات را به خون کشیدند، ده ها تن از جوانان کشور را کشتند، هزاران تن از فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کرده، آن ها را در دادگاه های دربسته محاکمه و به احکام سنگین حبس محکوم نمودند. با این وجود جنبش سبز در مقابل سرکوب گران ایستاد و ماه ها در خیابان ها، شبکه های اجتماعی، رسانه ها، در داخل و خارج از کشور، مبارزه سنگینی را علیه کودتاگران پیش برد.

جنبش سبز در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد و برای آزادی و دمکراسی، در جنبش اصلاح طلبی و به طور مشخص در مطالبات طبقه متوسط جدید که در دهه های گذشته رشد یافته بود، ریشه داشت و از این رو پایدار ماند و به حیات خود ادامه داد. جنبش سبز با شعار “رای من، کو؟” به خیابان ها آمد، اما گام به گام شعارها و مطالبات آن تعمیق پیدا کرد.

جنبش سبز در روند رو به گسترش خود گروه های مختلف اجتماعی را دربرگرفت، مرزبندی “خودی” و “غیرخودی” را کم رنگ نمود، زمینه برای نزدیکی نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور را فراهم آورد، تابوها و خط قرمزهای حکومت را در هم شکست و برای افکار عمومی و جهانیان ابعاد سرکوب را روشن کرد.

جنبش سبز نشان داد که نه یک گرایش و نیروی سیاسی، بلکه از طیف گوناگون گرایش ها و نیروهای سیاسی که از حق رای مردم، حقوق شهروندی و از آزادی و دمکراسی دفاع می کنند، تشکیل شده و پلورالیسم سیاسی، تنوع و تعدد باورها و نگرش ها در جامعه را پذیرا است.

جنبش سبز، جنبش تحول طلبی است که پای اصلی آن در جامعه و پای دیگر آن در درون حکومت قرار دارد. جنبش سبز علیرغم خشونت کودتاگران، برکاربست مبارزه مدنی و مسالمت آمیز در طول برآمد خیابانی، وفادار ماند و اجازه نداد که سرکوب گران خشونت را براین جنبش تحمیل نمایند. خواست برگزاری انتخابات آزاد با جنبش سبز پیوند خورد و در متن آن جا گرفت. امروز بعد از گذشت ۵ سال از حیات جنبش اعتراضی، شعار انتخابات آزاد بیش از پیش در صفوف آن رسوخ کرده است. انتخابات آزاد، شعار پیوند دهنده مطالبات جنبش سبز است و جنبش سبز برای تحقق آن مبارزه می کند. نقطه قوت جنبش سبز در این است که توانسته از یک حرکت اعتراضی به روند اجرای انتخابات، به یک جنبش ملی فراگیر تبدیل شود.

بی تردید شکل گیری، گسترش و تداوم حیات جنبش سبز با رهبری آن پیوند خورده است. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پذیرش هزینه های سنگین در مقابل جریان حاکم ایستاده و در مقابل فشارها سرفرود نیآورده و از حقوق مردم در مقابل استبداد دفاع کردند. سرکوب جنبش سبز و حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صدور حکم های سنگین برای فعالین سیاسی و مدنی، نتوانست مقاومت آن ها را در هم شکند.

علیرغم اینکه در طول پنج سال گذشته، جریان حاکم بارها مدعی شده است که جنبش سبز زوال یافته، ولی همه تحرکات او، پیگردها و آزار مدام مبارزان نشان می دهد که آنان بخوبی می دانند که سرکوب حکومتی نتوانسته است به حیات جنبش سبز پایان دهد. جنبش سبز زنده است و در اشکال گوناگون مدنی زیست می کند و از همین رو به یک عامل حذف نشدنی در صحنه سیاست ایران تبدیل شده است.

هدف جنبش سبز طرد دیکتاتوری، تامین حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دمکراسی در کشور است. فعالین این جنبش در طول پنج سال حیات آن، از هر فرصتی برای بیان این مطالبات استفاده کرده اند و مردم ما در این سال ها شاهد ایستادگی رهبران، همراهان و چهره های شاخص جنبش سبز بوده اند.

روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی هم بدون کمک گرفتن از نیروی اجتماعی جنبش ممکن نبود و شعارهای روحانی هم برگرفته از مطالبات همین نیرو است،بنابرین، آمدن روحانی به منزله کم رنگ شدن جنبش سبز نیست. مولفه های شکل دهنده جنبش سبز هم چنان پابرجا هستند و تامین آزادی های سیاسی و استقرار دمکراسی در کشور، مسئله مبرم جامعه ما است. تحقق این مطالبات در مسیری برگشت ناپذیر قرار گرفته است.

در پنجمین سالگرد جنبش سبز، یاد جانباختگان، آسیب دیدگان و زندانیان این جنبش را گرامی می داریم و ضمن اعلام حمایت خود از راهبردها و اهداف آنان، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)