فرزاد کمانگر

در ستایشِ سکوتِ فرزاد را در منجنیق بخوانید. منجنیق با فلاخن شماره‌ی اول به روز شد. فلاخن را در صفحه‌ی منجنیق بخوانید

 

در ستایش سکوت فرزاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)