خلیلیدر بسیاری از مقالات پیشین خود که بررسی دخالت شرع اسلام در قوانین جزایی را انجام داده ام اشاره به این نکته نموده ام که متاسفانه منشاء حقوق جزای ایران برگرفته از احکام شریعت اسلام می باشد که قدرت نمایی بسیاری در بخش تعزیرات و حدود دارد واین احکام در تعارض و تناقض با میثاق های بین المللی وکنوانسیون های حقوق بشری است و از سوی دیگر عدم استقلال دستگاه قضایی ایران و فرمانبرداری قضات از دستگاه های امنیتی امری است مشهود.
اما حال که پس از گذشت چندین سال جامعه جهانی در صدد ابراز نظر در خصوص پرونده خانم ریحانه جباری برمی آید که این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد وجای بسی تاسف است که به جای متحد شدن همه برای استفاده از تنها راه موجود در قوانین ایران که گذشت اولیای دم مقتول می باشد، اقدام به گل آلود کردن جو نموده وحمله به قوانین یا شخصیت مقتول می نمایند که موجب جری تر شدن روحیه انتقام گیری اولیای دم می شود تا در صدد اعاده حیثیت بر آیند ومانع بی آبرویی از دست رفته خود شوندو در واقع با این عمل خود جان خانم جباری را به خطر می اندازند و ایشان را هر چه بیشتر به اعدام نزدیکتر می نمایند.

در حالیکه در موارد قبلی مشابه نیز شاهد بودیم که این قبیل اقدامات کار ساز نبوده است و حاصلی مثبت برای محکومین در بر نداشته از جمله پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی که برخی اقدامات باعث ایجاد حساسیت در پرونده نامبرده گردید و وکیل مدافع این پرونده جناب جاوید هوتن کیان فدای این اقدامات غیر کارشناسانه گردید و تاثیری هم به حال محکوم نداشت و ایشان تمامی محکومیت خود را متحمل گردیدند.

متاسفانه همانگونه که ریاست قوه قضاییه ایران در اظهارات خود اعلام نموده این دستگاه اهمیتی به اقدامات حقوق بشری وقطعنامه های صادره حقوق بشری بر علیه ایران نمی دهد و در عمل نیز این مقرون به واقعیت می باشد چون تنها چیزی که برای حاکمیت ایران مهم است بودن در راس قدرت می باشد و برای حفظ این موقعیت خودازهیچ اقدامی فرو گذار نخواهد بود با این وصف که اگر در راهروهای دادگستریهای ایران قدم زنیم شاهد خواهیم بود که در هیچ یک از شعبات این دادگستریها قانون بد که بهتر از عدم اجرای آن است حاکم نمی باشد و همه مردم به نحوی لطمه دیده از این دستگاه می باشند.

با توجه به موارد فوق با توجه به ضیق وقت امروزه بهتر است به جای زیر سوال بردن قوانین یا مراحل رسیدگی به پرونده و عدم اجرای عدالت در پرونده خانم ریحانه جباری و اقدامات از این قبیل که بهتر بود در سالیان گذشته مورد هجوم قرار می گرفت همه فعالان حقوق بشر و نگرانان حیات خانم ریحانه جباری یکصدا از اولیای دم مقتول سربندی تقاضای بخشش نموده و طلب گذشتن ازحق قانونی اعطا شده به آنها نماییم.

محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com