این‌بار خواندن یک خطابه‌ از جان راسکین، نویسنده و منتقد مشهور انگلیسی،‌ را پیشنهاد می‌کنیم با نام «از باغ‌های ملکه‌ها» که ۱۵۰ سال پیش نوشته شده است. خطابه راسکین، بيانيه‌ای است فصيح در باب كمال مطلوب زنانگی در دوره ويكتوريا. ایا به نظر شما دوران چنین تناقض‌گویی‌هایی در زمينه نقش و طبيعت زنان به سر آمده است؟
چکیده:
جان راسكين (۱۸۹۲ تا ۱۹۰۰) متفكر اجتماعی، منتقد هنری، و نقاش آبرنگِ صاحب‌نام انگليسی بود. راسكين نويسنده‌ای پركار بود و در طول زندگی خود درباره موضوعات مختلف، از زمين‌شناسی گرفته تا معماری و ادبيات و تعليم و تربيت، نوشت. قطعه حاضر برگرفته از خطابه راسكين است با عنوان «از باغ‌های ملکه‌ها»، يكي از سه خطابه كتابِ كنجد و سوسن‌ها۱ كه در ۱۸۶۵ منتشر شد.
اين خطابه‌ها از يك سو بيانيه‌ای فصيح درباره كمال مطلوب محافظه‌كارانه زنانگی در دوره ويكتورياست، و از سوی ديگر زنان را تشويق می‌كند كه «فعاليت‌های پيش‌پاافتاده زنانه» را كنار بگذارند تا راهنمای اخلاقی بهتری برای جامعه باشند. راسكين، كه آموزش دختران را ضروری می‌داند، در عين حال اميدوار است كه اين آموزش آنان را به «فرمانبرداریِ واقعی در مقام همسر» رهنمون شود. البته در اين متن تناقض‌ها و ابهاماتی در زمينه نقش و طبيعت زنان وجود دارد. برای مثال، با اينكه راسكين منكر برتری يك جنس بر جنس ديگر است، توصيف‌هايش از مرد به عنوان انجام‌دهنده و زن به عنوان كسی كه نياز به حمايت دارد تصوير مطلوب زن را به عنوان فردی فرمانبردار و مطيع تقويت می‌كند.
بايد توجه داشت كه رساله «از باغ‌های ملکه‌ها» را باید همراه با رساله ديگر كتاب كنجد و سوسن‌ها با عنوان «از گنجينه‌های پادشاه» خواند كه راسكين در آن مردانگی دوره ويكتوريا را مورد انتقاد قرار می‌دهد. نقد راسكين بركمال مطلوب‌های مردانه جوانمردی، توانايی نظامی، و طلب ثروت و مقام در رساله «از گنجينه‌های پادشاه» با دفاع او از ارزش‌های زنانه سنتیِ خدمت و ازخودگذشتگی در رساله «از باغ‌های ملکه‌ها» هم‌خوانی دارد. با وجود اظهارات متناقض راسكين، مخالفت او با مطالبات استقلال زنان حاكی از جوهر محافظه‌كارانه بحث‌های او در كنجد و سوسن‌هاست.
مطلب کامل را روی وبگاه زن‌گار مطالعه کنید.
http://zannegaar.net/content/421

John-Ruskin

از باغ‌های ملکه‌ها – جان راسکین
http://zannegaar.net/content/421

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)