چند نمونه از نمایشگاه دائمی آنلاین، «گرافیک انقلاب و جنگ : هنر پوستر ایران» است که به تازگی به کوشش دانشگاه شیکاگو راه اندازی شده. این سایت پوسترهایی از انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق به همراه مقالات و شرح پوسترها فراهم و جمع آوری کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)