پروین اشرفی : گفتاری پیرامون اوضاع زنان آلمان در فاشیسم هیتلری و هولوکاست ؛ خطر اعدام ریحانه جباری در ایران و ساتینه احمد در عربستان سعودی ؛ تظاهرات زنان عراق علیه قوانین اسلامی:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)