دوم

fiji_print_1870

شکل گیری قبیله اولین قدم انسان نخستین برای تشکیل اجتماع، دولت و قانون است. با افزایش افراد ساکن در یک قبیله، قبیله‌های بزرگ و کوچک شکل گرفتند و نیاز بعدی یعنی‌ نیروی بدنی قویتر برای دفاع بهتر و باروری و تولید مثل بیشتر برای گسترش قبیله و دسترسی به منابع شکار بیشتر شکل گرفت. جالب این است از آنجا که انسان نخستین هنوز به روند علت و معلولی دنیای دور و بر خود آگاهی‌نداشته، از ارتباط دادن حاملگی‌ و عمل آمیزش ناتوان بوده است. مجموعه جزیره‌‌های کیریوینا (۱) در شرق گینه نو منطقه محافظت شده‌ای برای بومیان است تا با عادت‌های و باورهای خاص خودشان زندگی‌کنند. مردم این جزیره‌‌ها همچنان به شکل انسان‌های نخستین زندگی‌میکنند و قبیله نقش اصلی‌ اجتماع انسانی‌ این جزیره‌‌ها است. بررسی زندگی و رفتارهای روزمره این انسان‌های نخستین نشان میدهد که از دیرباز وظیفه زن در قبیله در کنار شکار و کار‌های روزانه، به دنیا آوردن بچه و نگهداری از آن بوده است. بر خلاف آن هیچ نقشی‌برای باروری و نگهداری از بچه برای مرد در نظر گرفته نمی‌شود و به تبع آن، مرد هیچ حقی‌نسبت به فرزندان ندارد. فرزندان متعلق به قبیله مادریشان هستند. جالب تر اینکه بررسی بیشتر عرف و عادت‌هایشان نشان میدهد انسان‌های نخستین سر آغاز حاملگی‌را از زمان دمیدن ارواح و اشباح به شکم (در واقع رحم) زن هنگام شستشوی بدن در آب دریا می‌دانند که معمولا هنگام جزر و مد آب دریا رخ میدهد.

 قبایل کیرنیا تنها رابطه‌ای را که بین آمیزش و باروری میدانند این است که هر چه زن با مردان بیشتری آمیزش کند این ارواح و اشباح مبارک زودتر به زن در آب دریا وارد میشوند. در نتیجه آمیزش تنها نقش رفع نیاز شهوت و لذت بردن بوده و ازدواج به شکلی ‌که در جوامع سنتی و مدرن معنی‌پیدا کرده، در اینجا مفهومی‌ ندارد. زن و مرد هر دو از لحاظ انتخاب شریک جنسی ‌برای آمیزش آزادند و تابویی نمی‌شناسند و تبعیضی از همجنس یا دگرجنس بودن شریک جنسی ‌قایل نبودند. روابط جنسی ‌پنهانی بین افراد محدود به روابط قبایل با یکدیگر بود. برای مثال رابطه جنسی‌ با زن یا مردی از قبیله دشمن و یا رقیب به هیچ وجه پذیرفتنی نبود و افراد به جرم تبانى یا خیانت مجازات میشدند.ت‌های و باورهای خاص خودشان زندگی‌کنند. مردم این جزیره‌‌ها همچنان به شکل انسان‌های نخستین زندگی ‌میکنند و قبیله نقش اصلی‌ اجتماع انسانی ‌این جزیره‌‌ها را بر عهده دارد. بررسی زندگی و رفتارهای روزمره این انسان‌های نخستین نشان میدهد که از دیرباز وظیفه زن در قبیله در کنار شکار و کار‌های روزانه، به دنیا آوردن بچه و نگهداری از آن بوده است. بر خلاف آن هیچ نقشی‌برای باروری و نگهداری از بچه برای مرد در نظر گرفته نمی‌شود و به تبع آن، مرد هیچ حقی‌نسبت به فرزندان ندارد. فرزندان متعلق به قبیله مادریشان هستند. جالب تر اینکه بررسی بیشتر عرف و عادت‌هایشان نشان میدهد انسان‌های نخستین سر آغاز حاملگی‌ را از زمان دمیدن ارواح و اشباح به شکم (در واقع رحم) زن هنگام شستشوی بدن در آب دریا می‌دانند که معمولا هنگام جزر و مد آب دریا رخ میدهد.

برای زن در قبایل شکارورز نخستین خویشاوندان تنها زنان و مردان قبیله‌اش محسوب میشدند و ارتباط عاطفی زن با مردان قبیله‌اش نزدیکتر بوده تا با همسرانش (۲). با پیشرفت و تکامل قبایل و شناخت رابطه جنسی‌ و نقش مرد در بارداری، مثل آنچه مردم ملنزیا (۳) در نزدیکی فیجی باور دارند، رابطه پدر و فرزندی هر چند خیلی‌ضعیف شکل گرفته است. علت ضعیف بودن این رابطه تعدد مردانی بود که مادر با آنها آمیزش داشت و عموما پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی‌میکردند.

با گسترش جمعیت قبایل و شناخت نقش مرد در بارداری و حامله کردن زنان و تعدد آمیزش ها، زنان قبیله آخرین مرد یا مردی که بیشترین آمیزش داشته را به عنوان پدر فرزندان خود میشناختند. این قرارداد پذیرفته شده بین پدر و مادر و سایر افراد قبایل است. همین قراردادها رابطه اخلاقی ‌بین افراد قبیله را ایجاد کرد و خطا از آنها به عنوان بی‌اخلاقی ‌و فساد شناخته شدند. با پررنگ تر شدن خط و مرز قبایل از یکدیگر، رابطه پنهانی که پیشتر توضیح داده شد حساسیت بیشتری پیدا کرد. هر چند هنوز برای انسان نخستین تابویى از آمیزش زن با زن یا مرد با مرد وجود نداشت و ازدواج وارد قاموس انسان نشده بود، ولی رابطه جنسی ‌پنهانی رابطه زن و مردی بود که در دو قبیله جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کرده اند.

——-

۱- جزیره کیریوینا (Kiriwina) بزرگترین بخش از مجموعه جزیره های محافظت شده تروبریاند (Trobriand Islands) است. دیگر بخش های این مجموعه شامل کیتاوا (Kitava)، کایلیونا (Kaileuna) و واکوتا (Vakuta) میباشند.

۲- ریستین سن از هرودوت سند می آورد اینتافرنس (وین دِفرنه) در زمان داریوش اول برادرش را بر شوهرش ترجیح می دهد. در داستان آنتیگونه نیز، وی خود را در برابر همسرش به نفع برادرش فدا میکند. ریستین سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان، ترجمهٔ رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۷.

 ۳- جزایر محافظت شده ملنزیا (Melanesia) در نزدیکی فیجی قرار دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com