توافق ناپایدار اقتصاد جهان در دستان کشورهای امپریالیستی قرار دارد و با این اهرم توانسته اند سیاست، ادیان ، جنگها و قوانین را به سویی که منافع آنها را تامین نماید متمایل سازند ، آنها با دولتها ی دیکتاتوری دارای نقطه نظرات مشترکی هستند از جمله تناقضات انکار ناپدیر در قوانین و اجرا قوانین است، برای ادامه این دو غده که متاسفانه هر روز متورم تر می گردند دو ابزار ضروری است . نفت ، تسلیحات نظامی : لازمه تکنولوژی و جهان سرمایه داری نفت است ، بسیاری از کشورها فاقد آن و گاهی تهی از منابع معدنی هستند ، برای دست یابی بر آن سعی در کنترل شاهرگ حیاتی (ایران و کشورهای عربی) دارند . این کشورها استفاده از جنگهای نظامی را به علل هزینه بسیار، کشته شدن نفرات و سطح آگاهی بین المللی کاهش داده و در جهان این نظریه روی به زوال است و برای اهداف و بقا ء خویش از گزینه های دیگر استفاده می نمایند (اما در دولتهای دیکتاتوری جنگ می تواند فصل جدید برای ادامه حیات آنها باشد به این علت خرید تسلیحات نظامی برای این دول ضروری است ) کشورهای امپریالیستی طی ده ها سال گذشته همواره جوامع را تحت بررسی قرار می دادند و نقاط ضعف و توان آنها را مطالعه می نمودند و هم اکنون این عمل کرد با وسعت و دقت بسیار صورت می پذیرد از جمله آن موارد بوجود آوردن مناقشات داخلی با استفاده نمودن از احساسات و تعصبات مختص به آن سرزمین می باشد . ( نفت و معادنی چون الماس در افریقا و معادن افغانستان و همجواری آن با شوروی و تسلط بر آن کشور برای آمریکا خوشایند نبود این نکته را نیز مد نظر داشته باشیم مناقشات در این کشورها یعنی بازار مناسب برای فروش تسلیحات نظامی زیرا عدم آگاهی و تکنولوژی دست آوردش وابستگی است) . از جمله فعالیتها که چند دهه قبل بر روی میز کار تئوریسین ها ی کشورهای امپریالیستی قرار گرفت تضعیف و تکه تکه ساختن کشورهای عراق ، سوریه ، ترکیه و ایران بوده است ، در این کشورها می توان از احساسات ملی و مذهبی بهره برداری نمود ، نشست سران احزاب کرد در اربیل عراق در سال ۲۰۱۳ برای اتحاد در بین کردها و در نهایت کردستان یکپارچه بود ، این احزاب در حال جنگ با کشورهای وقت هستند که دست آورد این کنگره سعی در مطرح و تحقق فدرالیسم در این کشورهاست که این پروژه هم اکنون در عراق مشاهده می گردد ، بی ثباتی ، فقر، وابستگی و…. این نمونه بارز و مشخص از استقلال یک منطقه کرد نشین است ( در کشورهای استقلال یافته شوروی نیز می توان این موارد را مشاهده نمود همچون اکراین که به تجارت انسان یعنی فروش دختران روی آورده ) عراق در چند سال گذشته به دو تکه عرب نشین و کرد نشین تقسیم گردید (با در نظر داشتن ۳۰ سال جنگ و بی ثباتی در این کشور) البته دو دهه قبل ریاست جمهوری این دو منطقه مشخص گردید دو نفر کرد یکی در بغداد (نوری مالکی)و دیگری در اربیل(مسعود بارزانی) که به هیچ عنوان نگذارند این دو منطقه بار دیگر متحد شوند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com