baaazelllllبازل شهری کوچک و زیبا در سویس است که حدود ۲۸۰ هزار نفر جمعیت دارد. ۳۰ درصد از جمعیت این شهر را خارجی ها تشکیل می دهند. دکتر یکی از داروخانه های این شهر که خود را شهروند جهان می داند، در سردر وردی داروخانه، خوش آمدگویی را به بیش از ۳۰ زبان نوشته است. او با این کار قصد دارد ادای احترام خود را به خارجی ها و تمام شهروندان جهان نشان دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)