zan-920828-2

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام ِ خداوند ِ جان و خرد
اسفندگان، روزِ زن و زمین، بر دوشیزگان و بانوانِ میهن فرخنده و خجسته باد.

به امید بهروزیِ زمین و بهترین روزها برایِ زنان و مردانِ سراسرِ گیتی به ویژه بانوانِ سرزمینم ایران بزرگ.

خرده اوستا، بخشِ پنج‌گاه:
« می‌ستاییم همه یِ زنانی را که بهترین فرزندان نیرومند وپارسا و زبان‌آور می‌پرورند. خداوندا! همه یِ این چنین زنانی از تو هستند؛ چون سپندارمذ از توست و بیرون از ذات تو نیست.»

دانشمندِ نام آورِ ایرانی ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه:
« در این روز زنان و مادران لباس‌نو می‌پوشند و انجام کارهای خانه بر عهدهٔ پدران و فرزندان است ومردان به پاس وقدردانی به همسران خود هدیه می دهند.»

حکیم فردوسی بزرگ در شاهنامه ی شکوهمندش بارها و بارها زنان را در مهرورزی، پاکدامنی، وفاداری، زیبایی، هوشمندی، رایزنی، دلاوری ستوده است:

ز پاکی و از پارسایی زن || که هم غمگسارست هم رایزن

درباره یِ خردمندی و پاکدامنیِ تهمینه می سراید:
پس پرده اندر یکی ماه روی || چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی
دو ابرو کمان و دو گیسو کمند || به بالا به کردارِ سرو بلند
روانش خِرد بود و تن، جان ِپاک || تو گفتی که بهره ندارد ز خاک!

در ستایشِ هنرمندی و بادانشی و پاک راییِ همای:
دگر دختری داشت نامش همای || هنرمند و بادانش و نیک‌رای
و به گونه ای دیگر در چاپی دیگر:
یکی دخترش بود نامش همای || هنرمند و با دانش و پاک رای

در داستانِ فریدون برابری زن و مرد:
چو فرزند را باشد آئین و فر || گرامی به دل بر چه ماده چه نر

ویژه‌نامه یِ جشنِ ملیِ اسفندگان (سپندارمذگان) روزِ مهرِ ایرانی: ده ها جستارِ پژوهشی درباره یِ جشنِ ملیِ اسفندگان در تارنمایِ پژوهشی – فرهنگیِ ایران بوم:
http://www.iranboom.ir/jashnha/esfandgan/11804-jashn-esfandgan-roz-mehr-irani.html

شادباش نامه هایی در دو تارنمایِ ارزنده یِ ایران چهر و ایران بوم:
http://iranchehr.com/?p=152
http://www.iranboom.ir/jashnha/esfandgan/11803-esfandgan-1392.html

انجمن مهرگان درجشن اسپندگان، از بانوی سال سپاسداری کرد

*********************************

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند
سخنرانی با موضوع:

باستان شناسی شهری

خانم دکترهایده لاله

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
ساعت ۱۵ الی ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)