صنعادر سال ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴، در قاهره عده ای از علمای اسلام، نسخه ای از قرآن را منتشر کردند تا به عنوان قران استاندارد به کار رود و غلط ها و از قلم افتادگی های نسخه های دیگر در قرآن وارد نشود. امروزه مسلمانان قویا تصور می کنند که قرآنی که در دست دارند ( و البته همان نسخه قرآن قاهره هست) دقیقا همانی است که بر زبان محمد جاری شده و توسط کاتبین نوشته شده و یا به ذهن سپرده شده است. تمامی متون باستانی و قدیمی تاریخی دارند و خصوصا در سنت های شفاهی داستان ها و حکایات و حتی کتاب ها که بازنویسی می شدند مداوما در حال تغییر بودند. اما مسلمانان قرآن را از این تغیرات تاریخی مستثنی می دانند و البته هیچ دلیلی هم برای چنین فرضیه ی غیرعلمی ارائه نمی دهند.
در پس این فرضیه عدم تحریف قرآن یا یک نسخه ای بودن قرآن مسلما تعصب و جهل حکمفرماست و نه تحلیل و تفحص علمی و تاریخی. از بد روزگار در سال ۱۹۷۲، نسخه ای از قرآن در صنعا در یمن کشف شد که قدیمی ترین نسخه قرآن شناخته شده محسوب می شود. در روی کاغذهای این قرآن یک نوشته قدیمی تر وجود دارد که پاک شده و بعدا دوباره روی آن بازنویسی شده است.(در قدیم کاغذ از آنجایی که گران بود مرتبا شسته شده و استفاده می شود. جوهر روی این کاغذهای پوستی برخلاف کاغذ امروزی براحتی جذب نمی شد و قابل شتستشو بوده است.) با پرتونگاری متن قدیمی تر قرآن که با رنگ کمرنگ تری مشخص است در واقع اولین نسخه قرآنی است که ما در اختیارداریم. با وجود اینکه حکومت یمن سعی کرده تا حد امکان این قرآن را از دسترس پژوهشگران دور نگاه دارد، محتویات بدست آمده از این نسخ، حاوی تفاوت های آشکاری با قرآنی است که ما امروز در اختیار داریم. دربسیاری از جاها کلمات مترادف استفاده شده است و یا کلماتی به متن اضافه شده است. نسخه دومی روی این کاغذهای پوستی نیز حاوی تغییرات چشم گیری است.
پژوهشگر آلمانی که این نسخ را بررسی کرده است،Gerd Rüdiger Puin، می گوید:
“بسیاری از مسلمانان بر این باور اند که هر چیزی در مجلد قرآن می یابند، کلام تغییر نیافته خداست. انها از تحقیقات متنی نقل می کنند که نشان می دهد انجیل تاریخمند است و مستقیما از آسمان پایین نیافتاده است، اما تا الان این حرف درباره قرآن صادق نیست. تنها راه برای شکستن این ایده متحجرانه این است که ثابت کنیم قرآن هم تاریخی دارد. نسخ صنعا کمک می کند که ما اینرا به مسلمانان نشان دهیم.”

این تغییرات برای یک کتاب خطی کاملا طبیعی است و جای تعجبی ندارد، مشکل در ادعای غلط مسلمانان است که قرآن حاضر را بدون تغییرات تاریخی تصور می کنند. قران صنعا یک نمونه مستند است که کذب چنین ادعای گزاف را نشان می دهد. نگون بختی ما در اینجاست که تفسیر همین متن قدیمی و آشفته قرآن،سرنوشت و زندگی ما را تعیین کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)