!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نوزدهُم و بیست بهمن از ساعت هفت بعد ازظهر اهواز.شوش.هفت تپه.اندیمشک ماهشهر و سربند..ر . امیدیه و آغاجری .مسجدسلیمان.خرمشهر.آبادان.سوسنگرد.بستان……وهمه شهرهای خوزستان همراه با اعتصاب یکپارچه کارگران شرکت نفت و شرکتهای فولاد و لوله سازی و طرحهای نیشکر .و شرکتهای نیشکر هفت تپه و شوشتر و کاغذپارس …
همایش ملی مردم خوزستان برای دفاع از حقوق شهروندی و انسانی همصدا با رضا شاه دوم را هر چه باشکوه تر برگزار میکنیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)