social-marketing-bookموسسه کنشگران داوطلب کتاب بازاریابی اجتماعی را منتشر کرد.

کنشگران داوطلب هدف از نگاشتن این راهنما را فراهم آوردن متن ساده و به زبانی گویا برای مخاطبین عام و فعالین عرصه جامعه مدنی عنوان کرده است.
تکنیک بازاریابی اجتماعی به دلیل آنکه چارچوب مناسبی برای برنامه ریزی فعالیت های اجتماعی فراهم می آورد بطور گسترده توسط فعالین مدنی مورد استقبال قرار گرفته و سازمان‌های غیردولتی در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. این واقعیت به رغم آنکه هنوز عمر زیادی از تدوین آن نمی گذرد نشانگر آن است که تا چه حد این شیوه با موفقیت روبرو بوده است.
عمر تکنیک بازاریابی اجتماعی بسیار کوتاه است و هنوز کتاب های زیادی در این رابطه تالیف نشده است. برحسب جستجوهای صورت گرفته مشخص شد که امروزه عمدتا دو کتاب مرجع در این زمینه وجود دارد که توسط بنیان گذاران این رشته تالیف شده است. کتاب های دیگر به‌نوعی بازنویسی و نقل و قول از این دو کتاب هستند. مشخصات این دو کتاب در بخش مراجع آمده است. دو گزینه پیش رو قرار داشت:

یک راه این بود که این دو کتاب به فارسی برگردانده می شد و در اختیار فعالین عرصه جامعه مدنی قرار می گرفت. بدلیل حجم نسبتا زیاد این کتاب‌ها و گستردگی مطالب مطروحه و در مواردی دشواری مباحثی که در آن اشاره شده بود، این گزینه منتفی گردید. گزینه دیگر این بود که متنی آموزشی که از تلفیق، ساده نویسی، خلاصه کردن این دو کتاب بدست می آید تهیه شود. متن پیش رو حاصل این تلاش است. امید است که بتواند برای این مقصود مفید باشد.
در کتاب در هر بخش تمرین هایی مطرح شده که می تواند در کارگاه های آموزشی مورد استفاده واقع شود. به عبارت دیگر خواندن و استفاده از این کتاب همراه با شرکت در کارگاه های آموزشی توصیه می گردد.

هم‌اکنون می‌توانید کتاب بازاریابی اجتماعی را از اینجا دریافت کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com