کیهان و دیکتاتورهای کوچک زیر سایه شکست دیکتاتور بزرگ!

با پایان یافتن نمایش انتخابات، همان طور که انتظار می‌رفت جدال‌های جناح خامنه‌ای با اصلاح‌طلبان قلابی بالا گرفته است. کیهان وابسته به خامنه‌ای، اصلاح‌طلبان را «دیکتاتورهای کوچولو» خوانده که هنوز به قدرت نرسیده به فکر حذف رقبا افتاده‌اند.

ضعف مفرط خامنه‌ای ناشی از مرگ رئیسی، خبر می‌داد که بحران‌هایش نه فروکش که زیاد خواهند شد. اینکه پزشکیان از صندوق خامنه‌‌ای بیرون آمد نیز بر عمق و دامنه بحران‌ها افزود. این نیز امری بدیهی است. جناح غالب حاکمیت، در پی چند سال خالص‌سازی، حالا هژمونی اصلاح‌طلبان قلابی را برنمی‌تابد و برایش شاخ و شانه می‌کشد. هر چند پزشکیان خود را «ذوب» در ولایت معرفی کرده باشد.

صحبت از جدال کیهان شریعتمداری است که پزشکیان و اصلاح‌طلبان قلابی را «دیکتاتور کوچولو» نامیده است. کیهان افزوده است که اینان هنوز به قدرت نرسیده به «توهم حذف رقبا افتاده‌اند»!

همین تیتر خود، گویای وضعیت نابهنجار خامنه‌‌ای و نظام است. در این که چه شد که پزشکیان از صندوق خامنه‌‌ای بیرون آمد حرف و حدیث بسیار است. اما همگی آنها ختم به ضعف خامنه‌ای می‌شود.

حالا گویا جناح خامنه‌ای برای نباختن قافیه، از روز اول رجزخوانی و اردوکشی «دیکتاتوری» را برای اصلاح‌طلبان قلابی شروع کرده‌اند. عجب آن است که کیهان که خود قلم‌زن دیکتاتور بزرگ حاکمیت ملایان است، اصلاح‌طلبان را به دیکتاتوری متهم می‌‌کند.

 

حکایت دیگ به دیگ و روی سیاه!

بحث بر سر این نیست که اصلاح‌طلبان دمکراتیک هستند. سگ زرد برادر شغال است. اما این که اردوی خامنه‌ای با این وضعیت، اصلاح‌طلبان قلابی را که سالیان است به تیغ جراحی و خالص‌سازی سپرده می‌شوند را دیکتاتور می‌نامد تعجب دارد. تعجب نیز شاید از این بابت که آنان هرگز فکر نمی‌کردند فردی در حد و اندازه پزشکیان از صندوق خامنه‌ای بیرون بیاید. از این رو این امر بر آنان سخت آمده و نعل وارونه می‌زنند.

ظاهر قصه نیز این است که «کارزار برکناری زاکانی» از شهرداری تهران موضوع دعواست. همان که در مناظره‌‌ها پزشکیان وی را به چالش کشید که پوششی است و به کنایه گفت که «تا آخر می‌مانی؟» و زاکانی جواب داد تا آخر می‌مانم و نمی‌گذارم تو رئیس‌جمهور بشوی!

پسا انتخابات با سرمداری چه کسی چنین کارزاری راه افتاده است، معلوم نیست. طبیعت جنگ قدرت نیز همین است. خاصه آن که اصلاح‌طلبان قلابی کینه چندساله رد صلاحیت از جناح خامنه‌ای دارند. از این رو برپایی و برگزاری چنین کارزارهایی بعید نمی‌نماید. اما این امر بر اردوی خامنه‌ای بسیار سخت می‌آید. زاکانی که کاندیدای پوششی اصول‌گرایان و برای وقت اضافه انتخابات ذخیره شده بود، حالا آماج کارزار برکناری اصلاح‌طلبان تازه و دوباره از راه رسیده قرار گرفته است.

از این رو جنگ دیکتاتورهای بزرگ با دیکتاتورهای کوچک بالا گرفته است.  کیهان با جستجو و کنکاش فراوان، گزاره‌هایی از ضعف‌ها و گزارشات عملکردی اصلاح‌طلبان در شهرداری تهران در دهه‌های گذشته را برجسته کرده است. نمونه‌‌ها و فاکت‌هایی که اثبات سازد که اصلاح‌طلبان قلابی در شهرداری تهران سابقه‌ای بهتر از زاکانی ندارند.

 

اصل دعوا و ماهیت دیکتاتوریابی کیهان

نمونه‌‌ها را نیز از روزنامه‌های جناح مغلوب آورده که شکوه و شکایت و شک و تردیدی در آن نباشد. در این موارد حداکثر دقت و ظرافت را نیز به کار بسته است که کارنامه اصلاح‌طلبان در شهرداری تهران را بالاتر از سیاهی جلوه دهد. هر نکته منفی و سیاهی که در تاریخچه شهرداری اصلاح‌طلبان قلابی یافته را نیز لیست کرده است. حتی به موضوع پرونده زندگی خصوصی نجفی و قتل همسرش نیز ورود کرده تا سیاه‌نمایی را کامل سازد.

[پزشکیان را زمین نزنید خودش زمین می‌خورد!]

نتیجه و خروجی البته روشن است جایی که قرار است رقیب سیاه‌نمایی شود، خودی قرار است سفیدسازی شود. و حالا که زاکانی سفیدسازی‌شده، توسط اصلاح‌طلبان قلابی پس از راهیابی پزشکیان به پاستور به چالش کشیده شده، کیهان وظیفه و رسالت دیکتاتوریابی برای خود قائل شده است.

این دعوا البته فرعی است و برای ایز گم کردن. اصل و ماهیت موضوع همان دعوای باندی و قدرت است که در بستر و زیربستر ضعف مفرط خامنه‌ای در جریان است. خامنه‌ای خود نمی‌تواند مستقیما به این دعوا ورود کند. اما مهره‌های اردویش مانند کیهان که هنوز تغییر معادله و ضعف خامنه‌ای را نیز کامل درنیافته‌اند، به جدال با پزشکیان با بهانه دیکتاتور و حذف زاکانی افتاده‌اند. اصل دعوا اما همان طور که گفته شد تغییر معادله و ضعف خامنه‌ای است که در این وادی چنین جدل‌هایی قطعا و بیشتر و بیشتر رخ می‌نماید و این قطعا آخری نخواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)