خامنه ای و بیت بی‌غیرتش و ضد ایرانی اش، نیروهای مسلح ایران ذلیل و نوکر خودشان کردند و اکثریت مردمان را با همدستی اجانب تحریم‌چی و مافیایی‌های نسل‌کِشی بی‌رحمانه ۳۰ ساله کردند، اپوزیسیون بی‌عرضه و غرب بزدل، اسرائیل هم بدتر از اینها به‌جای زدن سر افعی، دارد به کشتن بچه افعی‌های ج.ا مشغول است و ۵۷ ها و چپ ها از اکبر گنجی و بقیه اصلاح‌طلبان کذایی و غیره در حال ماله‌کشی برای همراهی‌شان درعمردهی به ج.ا و در حالی مردمان ایرن ۴۵ سالست نسل‌کُشی و غارت و ایران ویران شده توسط ج.ا، کاسه داغ از آش شده و برای تروریست‌های ‌پان‌عرب و پان اسلامی با بهانه مشکوک نسل‌کُشی در غزه اقدام می‌کنند و فرصت طلبان کاسب پان‌ایرنیست نژادپرست دروغین ملی گرا دارد برای عمردهی ج.ا وهم‌مان اسلام‌ستیزی نابردانه و تفرقه افکنانه (بجای اینکه سکولار دموکراسی و حقوق بشر خواسار باشند!) از وضعیت قاراشمیش منطقه سوءاستفاده می‌کند، بازنده مردمان اکثریت فرودست ایرن هستند زیر این اباطیلی‌ها له و زندگی‌شان نابود می‌شود، این سر افعی در تهران کی می‌زنند؟! و دنیا از شر ج.ا نجات می‌دهند مدعیان حقوق بشر و دموکراسی، لابد وقتی اروپا توسط اسلامیستها تصرف شد و خاورمیانه پان ترکیسم و پان عربیسم و جدایی طلبان تبدیل به جهنم از کشتار و خرابی و بردن کامل به قرون وسطا و بدتر عصر حجر بردند؟!، بزودی ای اباطیل و به‌ویژه افراد و کشورهای خائن به حقوق بشر، تاوان دا مکافاتی ظلمتان به مردمان ایران خواهید خورد. بایست به سرعت و قبل از بهار کار رژیم ضد بشری ج.ا تمام و دوره گذار به حکومت سکولار دموکراسی مبتنی بر رعای حقق بشر همه مدعیان مخالفت با ج.ا انجام دهندف برای جلوگیری از نابوی کشور و مردمان ایران و جهان و ادامه تمدن مثبته جهانی و صلح.

 

وحوش‌شناسی در میان جمعیت بشری (بخش۱)، تشخیص علائم اولیّه شروع آلودگی به توحش ضد بشری. اندکی از رنج‌نامه‌جات تلاش زنده‌مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری.

فیلم Killers of the Flower Moon نمونه خلاصه و شبیه‌سازی است از چگونگی وقوع فرضیه نسل‌کُشی مردمان داخل ایران به دلایل مختلف، از فساد اقتصادی سیستماتیک تا تحریم‌های فشار حداکثری دوره ترامپی و بایدنی که بخشی از دوران پرنکبت و ننگین ضد بشری دیکتاتوری ج.ا ۴۵ ساله

نسل‌کُشی مردمان هیچ کمکی به هیچ حکومتی نمی‌کند، حتی به رژیم ج.ا و حتی به اپوزیسیون ج.ا و حتی به غربی و حتی به دول عربی ضد ایرانی و ضد فارسی، و حتی به مافیایی‌ها! پس چرا نسل‌کُشی مردمان ایران ادامه دارد و برخی می‌خواهند تشدیدش کنند با تحریم‌های فشار حداکثری و فله ای ترامپی و بایدنی؟!

ضربات غیر قابل جبران تروریسم (حکومتی تا غیر حکومتی) به پیش‌رفت علوم و تمدن مثبته جهانی!

بررسی عوامل اصلی در نسل‌کُشی مردمان ایران کنونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bashariat

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)