حسن مکارمی – انتخاب ما در بررسی و نقد این کتاب به دنبال تلاش چندین ساله ایست که می خواهد نقش اندیشه های راهبردی را در سطح اندیشه و کارکرد در کلیۀ سطوح جامعۀ ایران، در داخل و در خارج، میان اندیشمندان آکادمیک، سیاستمداران و کنشگران مدنی، اجتماعی رشد داده و فراگیر کند. چرا نباید محور مبادلات، و گفتمانها به سطح راهبردی صعود کند؟ چرا نباید مبناهای بنیادین مورد توجه قرار بگیرند؟

این نوشتار را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:

critic rouhani total 4

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)