اجاره‌نشین‌های حقوق‌بگیر هدف مالیاتی ملایان مفتخور

بند ث تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که اخیرا از سوی دولت رئیسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، ۸ درصد مالیات برای حقوق‌بگیران اجاره‌نشین در نظر گرفته است.

شاذ است و از عجایب. صاحبان املاک نجومی و افرادی که چندین و چند و خانه و آپارتمان،‌ مازاد بر مصرف خود در تهران در اختیار دارند، از پرداخت مالیات تقریبا معاف هستند اما کارمندان و حداقلی‌بگیران مستاجر، باید ۸ درصد یا ماهانه معادل اجاره بهای ۷ متر مربع مسکن به عنوان مالیات به دولت بپردازند!

بر اساس لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۳، کارمندان و حقوق‌بگیران تا سقف درآمدی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان (ماهانه ۱۰ میلیون تومان) از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

برای درآمد سالانه‌ی ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان در سال، ۱۰ درصد مالیات و برای درآمد ۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان درآمد ۱۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است.

این مالیات تحت عنوان مالیات بر دستمزد از حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران تهرانی کسر خواهد شد و در حالی است که طبق آمار در حال حاضر، معادل ۶۰ درصد درآمد سالانه یک خانوار تهرانی، خرج اجاره مسکن می‌شود؛ یعنی معادل ۲ برابر استانداردهای جهانی. [هزینه کمرشکن مسکن و رویاهای یخ‌زده فقرا]

حالا دولت رئیس در نظر دارد تا از ۴۰ درصد باقیمانده درآمد اجاره‌نشین‌ها که بقیه نیازهای زندگی خانوارهای تهرانی، مانند خوراک، پوشاک، درمان و… را تامین می‌کند، معادل ۸ درصد مالیات بر درآمد اخذ کند.

این مالیات، معادل اجاره بهای ۷ متر مربع آپارتمان در تهران در ماه به قیمت روز می‌باشد.

در حال حاضر درآمد سالانه یک خانوار کارمندی و حقوق‌بگیر تهرانی با قیمت روز حدود ۲۷۶ میلیون تومان می‌باشد.

دولت رئیسی در لایحه مزبور، همین جامعه درآمدی را هدف قرار داده و مقرر کرده که حقوق‌بگیران تا این سقف ماهانه ۱۵ درصد مالیات بپردازند.

اجاره‌نشین‌ها هدف حمله مالیاتی دولت رئیسی

این در حالی است که در حال حاضر اجاره‌نشین‌ها در تهران ماهانه برای یک منزل مسکونی ۶۰ متری ۱۵ میلیون تومان می‌پردازند.

اگر همین سقف درآمدی با احتساب افزایش سالانه حقوق و اجاره مسکن برای تهران برای سال آینده تغییری نکند، این جمعیت هدف باید سالانه ۲۱ میلیون تومان، معادل ماهانه ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مالیات بپردازند.

یعنی خانوار کارمندی و حقوق‌بگیر با حقوق سالانه ۲۷۶ میلیون تومان درآمد (ماهانه ۲۳ میلیون تومان)، افزون بر اینکه ۶۰ درصد درآمد را باید خرج هزینه مسکن کند، ماهانه باید ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان هم مالیات از ۴۰ درصد باقیمانده درآمد خود به دولت رئیسی بپردازد؛ یعنی معادل اجاره بهای ۷ متر مربع آپارتمان مسکونی.

ماهیت این روش اخذ مالیات از حقوق‌بگیران و کارمندان، بدون اخذ مالیات از مالکان چند مسکن و آپارتمان در حالی اقدام عجیب می‌‌نماید که به نظر می‌رسد دولت کم‌سواد رئیسی، ساده‌ترین راه و بی‌سوادانه‌ترین راه، یعنی فیش حقوقی در دسترس کارمندان و حداقلی‌بگیران و کسر ساده از حقوق آنها را نقدتر از نسیه کار شناسایی و نسبتا پیچیده شناسایی مالکان چندخانه‌ای و آپارتمانی و روش‌های اخذ مالیات از آنها برگزیده است.

به عبارت دیگر سیستم مالیات‌ستانی در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان مرسوم و بر اساس افزایش میزان درآمد، مالیات نیز افزایش می‌یابد اما از بدایع و صنایع عجیب در حکومت ملایان این است که سیستم مالیات‌ستانی نه بر اساس کثرت درآمد و ثروت که بر اساس مالیات‌ستانی از اقشار و طبقات فقیر و کم‌درآمد استوار است!

میزان مالیات اخذی از خانه‌های لوکس در تهران رقم ناچیز ۲ دهم درصد است که در مقایسه با مالیات ۸ درصدی اجاره‌نشین‌ها، یک شوخی مالیاتی محسوب می‌شود.

به بیان دیگر دولت رئیسی و حاکمیت ملایان به جای هدف ‌قرار دادن مالیاتی ثروتمندان جامعه،‌ قصد آن دارند تا با اخذ مالیات از اجاره‌نشین‌ها، تیر خلاص را به زندگی آنها زده و در مجموع ۶۸ درصد از درآمد آنها را بابت مسکن و مالیات بر درآمد به نفع مالکان مسکن و دولت مصادره کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)