در هیاهیوها و سکوت های رذیلانه تا شریفانه سیاست بازان و سیاست مداران، به جمله ای از یکی از کسان دستگاه دپلماسی ایالات متحده امریکا (= اتازونی= یانکی ستان= ینگه دنیا) برخورد کردم که آن را یکی از درست جملاتی بود که ممکن از زبان یک دیپلمات جاری شود، اینکه آن مقام امریکایی گفته (نقل به مضمون) که در موضع غنی سازی اورانیوم رابطه ما دولت امریکا با ایران (حکومت ایران؟!) بر اساس اعتماد نیست و بلکه راستی آزمایی است، از درست ترین بهترین جملات تاریخ دیپلماسی است، حجم شعور و معرفت سیاسی در این گزاره مقام امریکایی است که معادل با شرح کتابی است به آخوندیست های کم شعور و بی معرفت ایران فروش (ایران را به پان اسلامی عربی ضد ایرانی فروختند) که سواد و علم سیاست را بایست از این یانکی ها یاد بگیرند یک عمر برای نوکری و مزدوری پان اسلامی عربی شاماتی شان جان و مال و حیقیت و نوامیس مسلمان و غیر مسلمان ایرانی را فروختند به آن اجنبی های شاماتی و عراقی.

در این دنیای پلشت و ضد بشری سیاست بازی که نبرد سنتی بین سرمایه دارن دین سالاری و غیر دین سالاری همچنان ادامه دارد و تحوش ضد بشری شان موجب زنده مانی بشریت در یکی ظلمات تراژیک شد است، تا این درجات بالا تمدن جهانی و تکنولوژی و علمی و فرهنگی بشریت دست یافته و اما هنوز درگیر توحش سرمایه دارن دین سالاری و غیر دین سالاری است!

پلشتی سرمایه داری و نقطه تلاقی و اشتراک وحوش سرمایه داری همزمان دین سالار و غیر دین سالار در ایران! و توحشی هولناک از غارت زن طبقات فرودست توسط لات ها و آخوندیست ها و زر و زورمندان طبقات متوسط مصنوعی آخوندیستی و بالادستی حرام لقمه. دزدان نوامیس مردم در جهالت فزاینده و انحطاط دنیاپرستی بسیاری از دختران زنان مجرد طبقات فرودست و پایین شهری و بی شعور عجیب یان قیبل زنان و دختران و خیانتشان به انقلاب مردمی که با شعارهایی مبنبی بر آزادی خواهی و ضد دیکتاتوری آخوندیستی و عدالت واهی و از جمله “زن و زندگی و آزادی” که برخی از داغون ها می خواهند خواسته حقوق بشری ایرانیان و بویژه اکثریت قاطع مردم معمولی ایران را به این شعارها فروکاهند!، و اوج رذالت لات ها و اخوندیست و سایر سوءاستفاده گران! توحشی این وحوش ضد بشری با خروارها کتاب نویسی شاید نتوان گفت!

 

زنان در گام همزمانی، یک کار بایست بکند برای تکمیل پیروزی، تک دوستی (تک همسری و…)، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری

تا زمانی میلیون ها تن مرد مجرد تنها است و برخی از زن های مجرد اشتباه کنند و فریب لات ها و آخوندیست ها و پان های دینی و پان مذهبی و پان قومی و کاپیتالیست های هرزه و زن باره بخورند این انقلاب اجتماعی پیروز نشده است.

 

فهرست لینک های مهم

رفع سوءتفاهم چندباره درباره اصطلاح “کشور و ملت اسرائیل” و استانداردهای دوگانه و مبنای حقوق بین الملل

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009370

 

فحش جنسی (ناموسی) به زنان و مردان خانواده مبارزان آزادی خواه و دموکراسی خواه، اهانت و حمله روانی است و عملی ضد حقوق بشری

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009364

 

مگنا کارتا پیشنهاد مصالحه ملی برای جلوگیری از انقلاب سخت، آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟، انواع دیکتاتوری، (نامحدود زمانی، مادام دالعمر، دوره ای و…)، بروزرسانی و تصحیح اشتباهات، چند نکته درباره مطالب گذشته سعی دارم خلاصه وار بگویم، درباهر سوال “آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009311

 

 

بدرود

 

 

 

امید و تلاش همواره بایست داشته باشیم، ناامیدی از شکست های به ظاهر، تسلیم در برابر نابودی است، هر شکستی پشتوانه پیروی بزرگ رت است، از تلاش نبایست ایستاد برای نیکی.

 

فهرست مطالب گذشته و لینک ها

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)