وزیر دادگستری آلمان با غیر قابل قبول خواندن جاسوسی‌های آمریکا از مکالمات تلفنی مرکل، از واشنگتن خواست که کارکنان آژانس امنیت ملی را از سفارت خود در آلمان خارج کند.
”زابینه لویت‌هویزر اشنارنبرگر” وزیر دادگستری آلمان در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی “ژنرال آنسایگر” به مسئله جاسوسی‌های گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا از آلمان و اروپا پرداخته خاطرنشان کرد: من جاسوسی از متحدان در این ابعاد گسترده را ممکن نمی‌دانستم. ما می‌دانیم که جاسوسی‌های اقتصادی بین کشورهای دوست و متحد اصلاً چیز محالی نیست، اما من انتظار آنچه را ما حالا آن را تجربه می‌کنیم، اصلاً نداشتم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش “دولت آلمان چه ابزاری برای دفاع از این اقدامات جاسوسی دارد؟” گفت: اول از همه ما باید با آمریکا همچنین در چهارچوب اروپایی درباره قوانین بسیار روشن به تفاهم برسیم. این باید همراه با یک مکانیسم نظارتی انجام گیرد. پیگردهای قانونی هم خوب و مناسب است. اما این امر به تمایل آمریکا برای هماهنگی با اروپا نیاز دارد.

وزیر دادگستری آلمان در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: اینکه آمریکا می‌خواهد جاسوسی از متحدان خود را متوقف کند نکته مهمی است. اگر این درست باشد ما از آن استقبال می کنیم. اما صحت این ادعا به ارائه اسناد و مدارک موثق از طرف آمریکا نیاز دارد.

وی در ادامه از آمریکا درخواست کرد که کارمندان آژانس امنیت ملی خود را از سفارت آلمان خارج کند و در عین حال چنین اقدامی را سمبولیک و تصریح کرد که هنوز آمریکا باید قدمهای بیشتری را برای اعتمادسازی بردارد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه رفتار افشاشده آمریکا در قبال مرکل (جاسوسی از مکالمات تلفنی خصوصی وی) قطعاً غیر قابل قبول است، همچنین گفت: ما ماههاست که با این مسئله درگیر هستیم که آژانس امنیت ملی آمریکا در چه وسعتی از شهروندان آلمانی جاسوسی می‌کرده است. من نمی‌توانم این مسئله را رد کنم که خبرنگاران هم مورد هدف این جاسوسی‌ها بودند. نمایندگان اروپا و سفارتخانه‌های خارجی نیز مورد هجوم این اقدامات جاسوسی بوده‌اند. در حال حاضر ما نمی‌توانیم هیچ‌چیز را محال بدانیم.

وزیر دادگستری آلمان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه شفاف سازی مسئله جاسوسی‌های آمریکا مدتها طول می‌کشد، همچنین گفت: ما در بسیاری زمینه‌ها بار دیگر در نقطه صفر قرار گرفته‌ایم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)