رئیس جمهور مردمی بولیوی در مراسم پنجاه و چهارمین سالروز تولدش اعلام کرد که تا پایان عمر ضدامپریالیست باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری اسپانیایی زبان« ال کومرسیو»؛ اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی روز شنبه طی پنجاه و چهارمین سالروز تولدش اعلام کرده که فردی ضد امپریالیست است و ضد امپریالیست نیز از دنیا خواهد رفت.

رئیس جمهور بولیوی در این مراسم بر تقویت روحیه ضدامپریالیستی تاکید کرده و خواستار اتحاد برای شکست امپریالیست شد. وی در خصوص جنبش‌های اجتماعی گفت: بهترین هدیه جنبش های اجتماعی به من این است که بتوانند روحیه ضد امپریالیستی، ضد نئولیبرالیسم و ضداستعماری را در جهان گسترش دهند تا از این طریق بتوانیم تمامی این قدرت ها را از بین ببریم.

او همچنین از نیروهای نظامی کشورش خواست تا هر روز قوی تر و متحدتر از گذشته شوند.

مورالس در سال ۲۰۰۶ با بدست آوردن نزدیک به ۵۴ درصد از آرا توانست رئیس جمهور بولیوی شود، وی همچنین در سال ۲۰۱۰ نیز توانست ۶۴ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و برای دومین دور متوالی زمامداری بولیوی را بر عهده بگیرد.

مطابق با قانون اساسی بولیوی هر فرد تنها می‌تواند ۲ دور متوالی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشته باشد؛ اما او و مورالس در نشست‌های گوناگون اعلام کرده است که این بند از قانون اساسی مطلق نیست و می‌تواند تغییر کند.

سرانجام نیز مجلس این کشور تصمیم گرفت تا به مورالس اجازه دهد برای سومین بار متوالی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)