سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ خرداد ۱۴۰۲: حکم دو زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.
اعدام

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز سه‌شنبه، ۲ خرداد ماه، حکم اعدام دو مرد در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان مجید جعفری و علی طبیب احراز شده، به ترتیب با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» به اعدام و قصاص نفس محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجید جعفری از حدود دو سال پیش به اتهام مواد مخدر و علی طبیب از حدود سه سال پیش با اتهام قتل در زندان بودند.»

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

براساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در پایان سال ۲۰۱۷ کاهش داشت، اما این آمار در سال ۲۰۲۲ که حداقل ۲۵۶ نفر اعدام شدند، بیش از دو برابر تعداد سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)