بهار می‌آید، با آروزی آسایش (امنیت) و آرامش (سعادت) و آشتی (صلح) برای تمام بشریت.

نکته: اشتباه تایپی و نگارشی زود قابل تشخیص و قابل رفع است، وای به حال آنهایی که اشتباهات فکری و مشکل پیروی از ایدئولوژی‌ها دارند که آثار اشتباهاتشان موجب رنج و ظلم نسل‌ها می‌شود!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bemardom

ننگ‌نامه ۲۰۲۳ ، شکست ناقضان حقوق بشر (ج.ا، امپرالیسم غربی و شرکایشان، تروریست‌ها و…)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)