چکیده: «تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده، حق اولاد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه‌های کارگری پرداخت می‌شد./ تا پیش از این سازمان تامین اجتماعی تنها برای سه فرزند از مجموع فرزندان کارگران بیمه شده دفترچه بیمه درمانی رایگان صادر می‌کرد.»

رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با تصویب و ابلاغ قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده محدودیت‌های مربوط به پرداخت حق اولاد و بیمه اجباری فرزندان کارگران برطرف شد.

«اولیاء علی بیگی» در این باره به ایلنا گفت: تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده، حق اولاد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه‌های کارگری پرداخت می‌شد.

وی افزود: به موجب ابلاغ قانون جدید که در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود، از این پس هیچ محدودیتی در خصوص پرداخت حق اولاد فرزندان خانواده‌های کارگری وجود ندارد و کارفرمایان مکلف‌اند طبق قانون به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال و یا تحت تکفل قانونی معادل ۱۰ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، حق اولاد پرداخت کند.

وی همچنین گفت: به موجب قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده تمامی محدودیت‌های مربوط به به صدور دفترچه بیمه درمانی برای فرزندان کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی برداشته شد.

این مقام کارگری گفت: تا پیش از این سازمان تامین اجتماعی تنها برای سه فرزند از مجموع فرزندان کارگران بیمه شده دفترچه بیمه درمانی رایگان صادر می‌کرد.

علی بیگی با بیان اینکه در قانون سابق سازمان تامین اجتماعی از کارگرانی که بیش از ۳ فرزند داشتند برای بیمه صدور دفترچه بیمه مبلغی اضافه را بصورت سالیانه اخذ می‌کرد، گفت: به موجب قانون جدید از این پس سازمان تامین اجتماعی مکلف است بدون دریافت هرگونه وجهی برای فرزندان کارگران دفترچه صادر کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)