علی صدارت- همسازی ملی جمهوری‌خواهان برای ایران فردا: معضلات و راهکارها

تاریخ تولید و انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ جمعه، ساعت ۲۲ به وقت ایران

سخن‌رانی و پرسش و پاسخ در اتاق مجازی حزب سکولار دموکراسی لائیک ایران، همسازی ملی جمهوری‌خواهان، آقایاسفندیار خلف.

سکوت تو، انفعال ما، کم کاری من = خود را شریک جرم تجاوزها به حقوق بشر کردن!

مطلب را به شکل صوتی، در همینجا بشنوید:

فرازهایی از گفتگو:

با سلام به هموطنان و همزبانان گرامی

عنوان عرایضم:

همسازی ملی جمهور‌خواهان برای ایران فردا: معضلات و راهکارها؟

جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۲۲ به وقت ایران

فردا ۱۲۰مین  روز جنبش خودجوش

…ولی فقط ۱۵ دقیقه وقت دارم، فقط به رئوس مطالب می‌توانم بپردازم، برای گشودن بحث، و پرسش و پاسخ

در مورد معضلات و راهکارها، اگر بخوام مثالی بزنم، به یکی از معضلات بزرگ عالم، که مسئله آلودگی و تخریب محیط زیست است، اشاره می‌کنم، فقط به عنوان یک مثال ملموس.

راهکاری که اکولژیست‌ها مکررا تکرار می‌کنند:

جهانی فکر کن، منطقه‌ای عمل کن!

حرف خوب و شعار پرشعوری است، و اگر بخواهیم آنرا بهتر بکنیم این عبارت را باید اضافه کنیم:

فردی هم عمل کن!

عمل کن!

در جهان، در منطقه، اینکه من بالاخره بفهمم که باید عمل کنم، و اول باید به‌صورت فردی عمل را شروع کنم، عمل بکنم! به سهم خود و به نوبه خود!

این مثال را صرفا برای تاکید بر نیاز عمل‌گرا و فعال شدن تعداد هرچه بیشتری از جامعه مدنی آوردم.

معضلات؟

از دید من، اولین و بزرگترین معضل: عمل نکردن است، بی‌عملی است، انفعال؛

و مهمترین راهکار:

مشارکت در جنبش خودجوش ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن است، توسط تک تک افراد جامعه، هر یک به سهم خود و به نوبه خود.

با این مقدمه، دوباره برویم سراغ عنوان جلسه: همسازی

همسازی، اگر از «من‌سازی» شروع نشود، به دیگرسازی ناچیز می‌شود، و دیر یا زود، یک ولی مطلقه‌ی دیگری از این پندار، بیرون خواهد آمد.

و خدا آن روز را نیاورد، و بر خود روا نداریم که روزی بعضی از ما، خودمان بشویم یک ولی مطلقه‌ی دیگری!

مخاطب این دعوت به همسازی چه کسانی هستند:

مردم، جامعه مدنی،

در جامعه سیاسی توازن قوا بیشتر است، تا در جامعه مدنی (اگر بخواهیم واژگان مصدق را بکارببریم، موازنه در جامعه مدنی، منفی‌تر است، تا جامعه سیاسی)

در بیش از یک قرن گذشته، به‌خصوص در چند دهه گذشته، آن دسته از اعضای جامعه سیاسی که پنداری قدرت‌مکان‌تر داشته و به قدرت‌ها (قدرت‌های خارجی و داخلی، قدرت‌های دولتی و غیردولتی، قدرت‌های غربی و شرقی)، بیشتر متمایل شده، در جامعه مدنی دافعه داشته و به همان نسبت، زودتر توسط جامعه مدنی طرد و منزوی شده.

ولی آن دسته از جامعه سیاسی که پندارش به حقوق‌مکانی نزدیک‌تر بوده، موازنه‌اش عدمی‌تر بوده، در جامعه مدنی جاذبه داشته، و پر هوا‌خواه‌تر بوده، و در امر پیشبرد مردمسالاری، کارآمدتر، و کاراتر، و پرتولیدتر  شده. در این دسته، اگر افراد و گروههایی هم بوده‌اند که با هم دلخوری‌هایی پیدا کرده‌اند، بیشتر آنها بیشتر از سؤ تفاهم نبود، و بعد از مدتی باز با هم نزدیک شده‌اند.

  هدف: مردم‌سالاری، حقوق‌مداری، تبعیض‌زدایی ، خشونت‌زدایی، بر اساس مشارکت، مشاورت، با برخاستن همگانی، با همگانی دانستن رهبری و حق اعمال حاکمیت، و یگانگی جستن در مجموعه جامعه به عنوان یک سامانه یا سیستم، با تاکید بر عدالت،… و یک روزی مستقیم

اگر از عرفا استعاره‌ای داشته باشیم: وحدت وجود (من، فرد) و موجود (جامعه، برای سهولت بحث ملت، اگر چیزی واقعا به این اسم وجود داشته باشد)

سلب = ۲ ؛ ایجاب = ۱۰

سلب=

تبعیض‌زدایی (سلب)، خشونت‌زدایی (سلب)

ایجابات=

مردم‌سالاری(۱-ایجاب)، حقوق‌مداری(۲-ایجاب)، مشارکت(۳-ایجاب)، مشاورت(۴-ایجاب)، عدالت (۵-ایجاب)، برخاستن همگانی (۶-ایجاب)، با همگانی دانستن رهبری (۷-ایجاب) و یگانگی جستن (۸-ایجاب) در مجموعه جامعه‌ای، با تاکید برعدالت(۹-ایجاب)، و یک روزی مستقیم (۱۰-ایجاب) [مستقیم=یادی بکنیم سه قرن پیش از خدابیامرز روسو معتقد بود که در دموکراسی غیرمستقیم، وقتی در انتخابات، وقتی یک فرد رای‌دهنده،رای خود را در صندوق می‌اندازد، همان موقع رای‌گیرنده و انتخاب شده را ارباب خود می‌کند!

اگر بخواهیم در همین ابتدای کار، به دو سلب بپردازیم، و آنها از سر راه برداریم و بیشتر به ایجابات برسیم، باید لائیسیته را مورد بحث قرار دهیم . ضروری است که افق دید را در رابطه با مفاهیمی چون لائیسیته، گسترده‌تر کنیم، و آن‌را نه بر اساس تضاد، که بر اساس یگانگی تعریف کنیم.

در مورد لائیسیته، در میهن ما که تعداد بسیاری از ایرانیان باورمند هستند، نمی‌توان با عقیده آنها جنگید. برای ما، یک فرصت بزرگ پیش آمده که در اسلام هم یک رنسانس و نوزایش را شکوفاتر کنیم. این کار را باید به شکلی انجام داد که دافعه نداشته باشد، ، فقط می‌توان این مهم را با بحث آزاد و مناظره‌های دوستانه انجام داد. این مهم را فقط باورمندان به اسلام به عنوان بیان استقلال و آزادی می‌توانند به شکلی انجام دهند که جامعه دچار بحران هویت نشود. 

  • وسیله و روش: حقوق‌مداری، مردم‌سالاری، خشونت‌زدایی، مشاوره، مشارکت، یگانگی جستن.

مردمسالاری و حقوق‌مداری: یک فرهنگ است. یک فرهنگ است هم در هدف، و هم در وسیله.

خوب چه کسی قرار است برای رسیدن به آن هدف، این روشها و وسیله‌ها را بکار ببرد؟ :

انسان!

انسان چگونه موجودی است؟

انسان: یک موجود فعال است، و نیز یک موجود نسبی

برگردیم به احقاق حق طبیعت و محیط زیست و اکولژی:

اگر شما امروز بطری پلاستیک نوشیدنی خود را به‌جای سطل خاک، به محل بازیافت (recycle) شما آلودگی محیط زیست را مدیریت کردید.

درست شنیدید! گفتم شما، نگفتم دیگری و دیگران، حتی نگفتم ما! گفتم شما یک نفر!

یک نفر، به سهم خود، و به نوبه خود!

در مورد رسیدن به هدف هم با ۲ سلب و ۱۰ ایجاب که قبلا توضیح دادم، شما هستید که دارید ایران را به آن هدف می‌رسانید، و شما هستید که وسیله و روشهای خوانا و مناسب رسیدن به آن هدف را مدیریت می‌کنید. شما هستید! من هستم! تک تک ما هستیم! به سهم خودم و به نوبه خودم.

این بن‌مایه تفکر و تعقل است که من در ذهن خودم از سه واژه‌ای که در عنوان این جلسه آمده، «همسازی» و «ملی» و «جمهوری و جمهوری‌خواهی» می‌توانم تصویری مصور کنم.

پس برای خوب و خوب‌تر شدن وضعیت، اول باید خودم، من، از خودم شروع کنم و خوب شوم، و پیوسته تلاش کنم که خوب‌تر شوم.

اگر بخواهیم واژه «خوب» را در رابطه با موضع بحث امروز، شفاف بگویم: آن‌چه که «خوب» می‌دانم، مردم‌سالاری است، حقوق‌مداری است، تبعیض‌زدایی است، خشونت‌زدایی است

انسان به مثابه یک موجود، دو ویژگی دارد:   اول نسبی،  و دوم فعال

این اول و دوم هم به معنی تقدم و تاخر نیست، بلکه دو روی یک سکه هستند.

اول باید همیشه به یاد خود بیاورد که موجودی نسبی است، یعنی همیشه می‌تواند مردم‌سالارتر بشود، حقوق‌مدارتر بشود، تبعیض‌زداتر بشود، خشونت‌زداتر بشود، و در نتیجه به عنوان یک موجود نسبی، باید پیوسته و همیشه، در این راه تلاش بکند (متاسفانه خودشیفتگی یک پاندمی بدتر از کوید۱۹ است)

دوم باید فعال باشد در مردم‌سالاری، حقوق‌مداری، خشونت‌زدایی، تبعیض‌زدایی،

اگر خود را انسانی از گوهر انسانیت می‌دانم، مرتب باید بدوم:

مسابقه دوی ۱۰۰ متر که اصلا نیست، درست!

مسابقه دوی مارتون است؟! غلط!  حتی اصلا مسابقه دوی مارتون هم نیست!

زندگی یک کلاس درس است، یک دانشگاه است که در آن اصلا خبری از فارغ‌التحصیلی نیست! و چه زندگی لذت‌بخشی است، دانشجویی در این دانشگاه، برای اول خودسازی، و بعد همسازی.

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست…

…در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

(منفعل و کارپذیر بودن یک بلاست. انفعال و بی‌غمی در تدبیر امور، هم یک پاندمی بدتر از کوید۱۹ است:

نام بلا، نام بیماری= انفعال و بی‌غمی (تو کز محنت دیگران بی‌غمی، …واقعا نشاید…)

بیماری= نداشتن اعتماد به نفس فردی، و نداشتن اعتماد به نفس جمعی و ملی،

پاتوفیزیولژی و ریشه‌یابی= اصیل دانستن سلطه،

علائم بالینی= تواضع‌های پاتولژیک از یک سو، و کیش شخصیت بیمارگون از سوی دیگر ولی هر دو به طور همزمان موجود هستند (از یک طرف تب دارد، از یک طرف سرما سرما ش میشه و لرز داره، به طور همزمان) و در نتیجه منتظر آن باشد که قدرت‌ها بیایند و کاری بکنند.

قدرت‌های دینی و ماورای طبیعت:

انشاالله خدا خودش باید درست بکنه! نذر میکنم آخوندها بروند! در چاه جمکران عریضه می‌اندازم! به ضریح امام رضا و امام حسین دخیل می‌بندم

قدرت‌های زمینی:

قدرت‌های خارجی:

به ضریح کاخ سفید و الیزه دخیل می‌بندم که بیایند برای ایران «بدیل» مناسب خود را درست کنند، با چراغ سبز ارباب، ارتجاعی عمل کنیم و حزب ایران نوین و سازمان مشروطه درست کنیم! قشون امریکا بیاد ما را نجات بده، یا باید از اسرائیل پول بگیرم و یا از سعودی رسانه بگیریم!

قدرت‌های داخلی:

اصلاح‌طلبی، زیر بیرق رفسنجانی سینه زدن، موسوی و کروبی، و…

و یا در بهترین وجه خود: «مردم باید یک کاری بکنند!» مردم بکنند! نه من، نه ما، مردم!!!

عوامل مستعد کننده بیماری= ترس و اضطراب 

درمان= اگر از حافظ بپرسید، میگه: عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

اگر از من بپرسید میگم: آدمی دیگر بباید ساخت و از نو عالمی

در نتیجه: درمان= اول من‌سازی، و بعد همسازی، همسازی ملی جمهوریخواهان، با تاکید به همسازی، و با یادآوری اینکه همسازی، هیچ‌وقت و به هیچ وجه، نمی‌تواند از من‌سازی شروع نشود.

تا تغییر نکنم، نمی‌توانم تغییر بدهم!

از توجه شما بسیار متشکرم.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

یوتیوب

https://youtu.be/pU1n7X6IdJ0

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

https://www.youtube.com/watch?v=33YSzOzhKqY

اینستاگرام

https://www.instagram.com/tv/Cnasi7IgClv/

❊❊❊

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

پادکست

اسپاتیفای

https://open.spotify.com/episode/0pxWCWkFp32LscdXpe7a7w

https://open.spotify.com/show/4qgBbjUS5XyqFQ0RL1wdh9

کست‌باکس

https://castbox.fm/episode/صدارت–همسازی-ملی-جمهور‌خواهان-برای-ایران-فردا:-معضلات-و-راهکارها-id3317800-id562977241?country=us

تلگرام

https://t.me/sedaratMD/1945

واتساپ

در واتساپ با شناسه:

علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

آدرس مطلب در سایت

https://alisedarat.com/1401/10/24/10576/

❊❊❊

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)