اتحاد خلل ناپذیر کارگران ، پیمانکاران دست دوم و سوم را به زانو در آورد پیرو خبر قبلی در باره اعتصاب یک هفته ای کارگران شرکت محورسازان و مَطوری در پارس جنوبی مرداد ماه 1392 با وجود تهدیدهای چندین فورمن ( لُمپن کارگرها ) سر سپرده یپیمانکاران که با تهدید به ضرب و شتم می خواستند رعب و وحشت در میان کارگران ایجاد کنند ، اعتصاب بدون هیچ عقب نشینی با قدرت و با یک همبستگی تداوم یافت . پس از شکست ترفندهای اوباش‌های پیمانکار .
مدیران ارشد پیمانکاران با زبانی نرم و دوستانه با وعده وعید توخالی باز هم نتوانستند اتحاد و همبستگی کارگران را متزلزل کنند . از این رو عاقبت پذیرفتند . بیستم هر ماه یک ماه حقوق را پرداخت کنند . اگرچه بدین گونه هم همیشه کارگران دو ماه حقوق بستانکار خواهند بود . ولی دریافت ماهانه حقوق یک پیروزی بزرگ برای اتحاد و همبستگی کارگران است . پیروزی که قربانی نداشت و آدم فروش‌ها نتوانستند عامل یا عاملین اعتصاب را شناسایی کنند . در شرایطی که آقای وزیر کار ، سرمایه‌دار را با درون‌مایه استثمار و ستم طبقاتی، به واژه ای تبدیل می‌کنند که سنخیتی با واقعیت ندارد ( کار آفرین ) کارگران تنها با اتحاد و همبستگی خود می‌توانند به حقوق از دست رفته‌ی خود دست یابند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)