🌐بیانیه شماره ۴🌐

⭕️هجدهم دسامبر ، روز جهانی زبان عربی را به تمام خواهران و برادران عزیز عرب زبان خود تبریک عرض می نماییم ، ما جوانان انقلابی تهران شاهد ظلم و نژادپرستی بیرحمانه ای که در این سالها به شما روا شده است بوده ایم . آنها حتی در نامگذاری فرزندانتان هم دخالت نموده و اجازه نمی دهند نام عربی اصیل بر روی جگر گوشه تان بگذارید. ما نیز بیدار شده ایم و براستی دانسته ایم که در کشوری که به شما ظلم شود ما نیز رنگ آسایش را نخواهیم دید، ظلم از نقطه ای شروع شده و سپس مانند طاعون کل جغرافیای کشور را در می نوردد. اکنون شاهد هستیم که بمناسبت این روز بزرگ ،جوانان شریف و برابری طلب شما در مناطق نفتی در اعتصاب به سر می برند؛ به امید روزی که با شجاعت و دلاوری احواز خود را آزاد گردانید و ما و ملت های دیگر ایران را نیز در این شادی سهیم گردانید.

هجدهم دسامبر ۲۰۲۲

🔻فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران

#الأحواز #خوزستان #ژن_ژیان_ئازادی #تحریر_الأحواز  #بیانیه #فراخوان #مرگ_بر_آپارتاید #مرگ_بر_شوونیسم

«فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)