چکیده :درخواست شرکت کنندگان برای آزادی میرحسین و کروبی و زندانیان سیاسی باعث شده می شود که چند نفری از حسینیه بیرون بروند و سایت وابسته به نظامیان مثل همیشه به گفت و گو با شخصیت های گمنام بپردازد. اما این گفت و گو با شخصیت گمنام واکنش دو مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به همراه داشت که گفته های فرد مصاحبه کننده را تکذیب می کردند. …

 

کلمه- گروه خبر: دیدار حسینیه جماران صدها تن از ایثارگران دوران دفاع مقدس و مردم استانهای خوزستان و لرستان در هفته دفاع مقدس با آیت الله هاشمی رفسنجانی با حاشیه هایی مهم تر از خبر همراه شد.

در این نشست یکی از حضار با نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، خواستار رفع محدودیت ها و آزادی زندانیان سیاسی می شود، شرکت کنندگان از این سخنان استقبال می کنند و شعار می دهند که زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

درخواست شرکت کنندگان برای آزادی میرحسین و کروبی و زندانیان سیاسی باعث شده می شود که چند نفری از حسینیه بیرون بروند و سایت وابسته به نظامیان مثل همیشه به گفت و گو با شخصیت های گمنام بپردازد. اما این گفت و گو با شخصیت گمنام واکنش دو مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به همراه داشت که گفته های فرد مصاحبه کننده را تکذیب می کردند.

علیخانی و رجایی هر دو در جلسه حضور داشتند و یکی در مصاحبه و دیگری در نوشتاری به چگونگی برگزاری نشست خانواده ایثارگران با هاشمی پرداخته اند.

غلامعلی رجایی با شرحی از چگونگی برگزاری این نشست به حاشیه آن پرداخته و نوشته است: پس از ملاقات تنی چند از فرزندان شهدا وغیر شهدا درانتهای کوچه حسینیه جماران با بعضی از افراد دراعتراض به شعارهایی که بیشتر جمعیت ملاقات کننده در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی ورفع حصر آقابان موسوی وکروبی داده شد به بگومگو پرداختند.کل تعداد این فراد از موافق ومعترض بیست نفرنمی شدند. حین خروج از کوچه حسینیه جماران درکمال تعحجب دیدم فرد رابط فرزندان شهید همانند رفتار انصار حزب الله سابق! با کسانی که دراطراف او بودند وبا آنها بحث می کرد با صدای بلند فریاد می زند که ما برای بیعت با ولابت به اینجا آمده بودیم و..

او در ادامه با تشریح مطالب کذبی که این فرد در گفت و گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده می پردازد.

شرح ماجرا از قلم غلامعلی رجایی مشاور هاشمی رفسنجانی به شرح زیر است:

دیروز بعداز ظهر- پنجشنبه- جمعی ازاقشار مختلف مردم استانهای لرستان وخوزستان وفرزندان شهدا وجمعی از ایثارگران شهر تهران با آیت الله هاشمی درحسینیه جماران ملاقات داشتند. متاسفانه این دیدار باشکوه و بی نقص وازهمه جهت جامع، که درآن فرمانده منصوب امام دردوران جنگ تحلیل جامع ودقیقی از آغاز جنگ تا پایان آن برای جمع مشتاق حاضرارائه کرد دستمایه استفاده سیاسی شد تا از آب گل آلود شده توسط بعضی فرزندان شهید وغیرشهید اما بنام شهید! ماهی مقصود خود را هرچند مرده باشد بگیرد

اینجانب که ازهفته ها قبل از نزدیک درجریان ترتیب این دیدار بودم براسا س صدق، واقعیتهای مرتبط با این دیدار را می نویسم تا معلوم شود متاسفانه با اینکه دولت دروغ رییس سابق نارمک نشین رفته است باز بعضی بر همان منهج دروغ می گویند و برهمان شیوه ادامه می دهند.

سه هفته قبل جمعی از فرزندان شهدا وایثارگر با وساطت یکی از فعالان زندان رفته سیاسی با آیت الله هاشمی دیداری خصوصی داشتند .سپس با هدایت آن فرد فعال سیاسی به اتاق من آمده وبا من هم دیداری داشتند دراین دیدار پیشنهاد های مختلفی با این دوستان که می گفتند اتحادیه ای سراسری از فرزندان وهمسران شهدا در سطح کشور دارند ارائه گردید که یکی از این پیشنهادات ملاقات آنها درایام مناسیتی خاص ومرتبط همانند دفاع مقدس و..با سران نظام از جمله آقای هاشمی بود.

در این ملاقات قرار شد در هفته دفاع مقدس فرزندان ایثارگر وشهید با آیت الله هاشمی دیداری داشته باشند چند روز بعد که این درخواست را پیگیری کردند به ایشان گفته شد نامه ای کتبی به آیت الله بنوبسند که نوشتند وقتی نامه تقدیم آیت الله شد ایشان هم با آن ملاقات موافقت کردند.

پس از موافقت آیت الله اداره کل تشریفات مجمع طبق معمول هردیدار برای این دیداربلحاظ زمان وتعیین مکان مناسب برنامه ریزی کرد.دوستان می گفتند مایل هستند ملاقات مختص آنها باشد .

پس از بررسی قرار براین شد که این دیدار در حسینیه جماران انجام شود

درادامه چون معلوم شد آقایان نمی توانند تمامی فضای حسینیه جماران را پرکنند لذا تصمیم براین شد که با توجه اینکه بعضی از اقشارمردم از استانهای مختلف ماهها درنوبت ملاقات با آیت الله هاشمی می باشند ازاستانهای لرستان وخوزستان و شهرتهران نیزعده ای در این دیدار به جمع فرزندان شاهد وایثارگران اضافه شوند که شدند.

تشریفات مجمع که مسولیت این مراسم را بر عهده داشت باهماهنگی جناب آقای علیخانی مشاور پارلمانی آیت الله کارت های مخصوص ملاقات را دراختیار رابطین گروههای ملاقات کننده تهرانی و غیرتهرانی قرار داد

طبق برنامه ریزی تشریفات قرار شد سه نفرازفرزندان شهدا وایثارگر وسه تن دیگر از استانهای لرستان وتهران وخوزستان هرکدام سه دقیقه صحبت نمایند.

رابطان ونمایندگان فرزند شاهد وایثارگردراین زمینه هیج ایراد واعتراضی نداشتند.

برنامه ساعت ۴ ونیم عصر برگزارشد و زمان بندی برنامه بخوبی با اجرای آقای علیخانی به پیش رفت وپس ازسخنرانی ۴۰ دقیقه ای ریاست مجمع تشخیص که تانزدیکی مغرب ادامه داشت بدون هیچ اتفاقی به پایان رسید.

پس از ملاقات تنی چند از فرزندان شهدا وغیر شهدا درانتهای کوچه حسینیه جماران با بعضی از افراد دراعتراض به شعارهایی که بیشتر جمعیت ملاقات کننده در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی ورفع حصر آقابان موسوی وکروبی داده شد به بگومگو پرداختند.کل تعداد این فراد از موافق ومعترض بیست نفرنمی شدند.

حین خروج از کوچه حسینیه جماران درکمال تعحجب دیدم فرد رابط فرزندان شهید همانند رفتار انصار حزب الله سابق! با کسانی که دراطراف او بودند وبا آنها بحث می کرد با صدای بلند فریاد می زند که ما برای بیعت با ولابت به اینجا آمده بودیم و..

بدون اینکه با اوصحبتی کنم راهم را بطرف مسجد جماران ادامه دادم تا به نماز جماعت مغرب وعشا برسم.

شب منزل یکی از دوستان مهمان بودم که دکتر روشنی که فرزند شهید است تلفن کرد و از مصاحبه آن فرد با فارس خبرداد وقتی خبررا خواندم دلم خیلی بحال این فرد که می گویند از نزدیکان جوانفکر بوده است سوخت که چرا دریک مصاحبه این همه حرف خلاف گفته است.

ایشان درمصاحبه با خبرگزاری فارس ادعا کرد ه است:

۱-طبق هماهنگی های به عمل آمده، قرار بود جلسه اختصاصی فرزندان شاهد و ایثارگر با هاشمی رفسنجانی صورت گیرد .

این گفته خلاف مسلم است.از روزهای قبل کاملا مشخص بود با توجه به اینکه اقایان نمی توانستند برخلاف ادعای خود درجلسه با من کل حسینیه را از جمعیت فرزندان شاهد وایثارگر پر کنند توسط تشریفات گروههای دیگر مردم هم به این ملاقات دعوت شوند.

۲- پس از صحبت فرزندان شهدا، منتظر بودیم صحبت های آقای هاشمی آغاز شود که آقای علیخانی گفت: «ما دیدارهایی از استان های خوزستان و لرستان را نیز با این دیدار ادغام کردیم» و افرادی بدون هماهنگی ما در این جلسه حضور داشتند و در جهت آزادی زندانیان سیاسی و همچنین سران فتنه سخنرانی کردند که این سخنان با سوت و کف همراه شد.

متاسفانه این گفته هم دروغ است. خود من قبل از برنامه در بیرون از حسینیه شاهد هماهنگی آقای علی خانی با دونفر رابط فرزندان شهدا از جمله خود این فرد بودم وایشان در مورد تعیین سه نفر از افراد خود با آقای علی خانی به توافق رسیده وبه ایشان اسامی آن افراد را هم داده بودند.

۳- فرزندان شهدا به نشانه اعتراض، جلسه را ترک کردند تا جایی که برخی درگیری ها هم به وجود آمد.

این گفته هم کاملا دروغ است. خوشبختانه فیلم کامل ضبط شده این مراسم دردسترس است. خود من هم شاهد بودم بهنگامی که بعضی از حضار در دفاع از شکست حصرآقایان موسوی و کروبی کف می زدند حتی یک نفربعنوان اعتراض به این شعارها جلسه راترک نکرد وهمه تا پایان سخنان آیت الله درحسینیه نشسته بودند وبا دقت به سخنان فرمانده جنگ دردوران امام گوش می کردند.

۴- . این برنامه آقای علیخانی بود که بدون هماهنگی، جلسه این حضار را با دیدار ما یکی کرد و امیدواریم این گله مندی به گوش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برسد.

این ادعا هم صحت ندارد یکی شدن برنامه ملاقات به این دلیل انجام شد که معلوم شد آقایان رابط فرزندشاهد و ایثارگر نمی توانند همه حسینیه را از جمعیت پرنمایند.

نکته جالب دیگر مصاحبه مدیر مسئول روزنامه خورشید با فارس است.در بدو ورودم به حسینیه رابطین فرزندان شاهد از من خواستند وی را که می گفتند مجری صدا وسیماست بعنوان مجری برنامه به تشریفات معرفی کنم که گفتم ما در این برنامه مجری نداریم ایشان هم متاسفانه دراین مصاحبه در موارد زیر خلاف گفته است:

۱- محمدرضا تقوی فرد مدیرمسئول روزنامه خورشید در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به دیدار امروز جمعی از فرزندان شاهد و ایثارگر با هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: در این جلسه که دیدار فرزندان شاهد و ایثارگر بود.

توضیح داده شد این دیدارهرگز به فرزندان شاهداختصاص نداشته است

۲- مدیرمسئول روزنامه خورشید یادآور شد: این افراد ظاهراً عده ای از استان های خوزستان و لرستان بودند که وارد جلسه شدند و برای ما که رسانه ای هستیم، روشن بود که این کار، یک اقدام کاملاً سازماندهی شده است.

این هم از آن حرفهای عجیب وغریب است وبگونه ای سخن گفته که انگار دفتر آقای هاشمی علیه خودش برنامه ریزی می کند یعنی از سویی وقت اختصاصی ملاقات به فرزندان شاهد می دهد واز سویی عده ای را با سازماندهی قبلی به حسینیه می آورد تا عرصه را بر آنها تنگ نماید!

۳- وی ادامه داد: سه تن از فرزندان شاهد و ایثار گر به عنوان سخنران، صحبت های کوتاهی کردند و بعد از آن، آقای علیخانی ادامه برنامه را به دست کسانی سپرد که صحبت هایشان مایه تاسف است. در روزی که به نام شهداست، شروع به کف و سوت و هلهله کردند و در محل حسینیه جماران، صحبت از آزادی سران فتنه شد.

متاسفانه این هم خلاف دیگر درصحبتهای ایشان است خود من از نزدیک شاهد گوش دادن ایشان به صحبتهای رابطین ایثارگر با جناب علی خانی در بیرون از حسینیه در مورد اسامی افرادی که قرار بود صحبت نمایند بودم لذا آقای علی خانی هرگزخودسرانه عمل نکرده است. دیگر اینکه نمایندگان استانها غالبا به بیان درخواستها و مشکلاتشان در این دوره اشاراتی داشتند وآنها را درکوتاهترین فرصت ممکن بیان نمودند و بعضی از آنها هم به لزوم ادامه آزادی زتدانیان سیاسی ورفع حصر آقایان کروبی وموسوی اشاراتی داشتند که با تشویق اکثریت حضار همراه بود.فیلم مراسم هم موجود است

دراواسط جلسه فردی که رابط فرزندان ایثارگربا من بود با لحنی محترمانه ولی معترضانه گفت بنا نبود از نام ما سوء استفاده شود گفتم هنوز که وسط جلسه هستیم وبرنامه تمام نشده که کسی خبری به رسانه ها بدهد واین ملاقات را بنام شما معرفی کند. درکمال تعجب شنیدم که گفت من مصاحبه می کنم!پرسیدم مصاحبه برای چی؟ گفت تکذیب می کنم که این حرفها مواضع مانیست! با خنده به اوگفتم هنوز که کسی متن خبر را ننوشته و به رسانه ها نداده که به آن معترضی و از خود عکس العمل نشان می دهی!.

پس از تلفن دکترروشنی به کسی که واسط ورابط فرزندان شاهد درملاقات خصوصی با آیت الله شده بود تلفن زدم و گفتم : چرا این فرد اینقدردرمصاحبه اش با فارس اینقدر خلاف و دروغ گفته است؟. گفت نمی دانم و افزود فردی که این بساط را راه انداخته ومصاحبه کرده فرزند شهید هم نیست!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com