حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در حالی دست صلح و دوستی به سوی مردم آمریکا دراز کرده که نقاشی‌های دیواری و دیوارنویسی‌های ۳۵ سال مخالفت با آمریکا، مقابله با «استکبار جهانی» و فرهنگ ستایش جنگ در راه خدا – اگرچه بی رنگ و رو – اما همچنان بر دیوارهای شهرهای مختلف ایران وجود دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)