چکیده : انجمن فیزیک آمریکا ، این جایزه را در قدرانی از رهبری و دستاوردهای برجسته دانشمندان در حمایت از حقوق بشر اهدا می کند. انجمن فیزیک آمریکا امید کوکبی را به عنوان یکی از دو برنده جایزه سال ۲۰۱۴ برگزیده است . او به پاس ” شجاعتش در رد استفاده از دانش فیزیک برای کار در پروژه هایی که به باور وی برای بشریت زیان آور و مخرب است ، علی رغم شرایط شدید جسمانی و فشار روانی ” شایسته این جایزه دانسته است…

 

جایزه آندره ساخارف انجمن فیزیک آمریکا امسال به امید کوکبی ، دانشجوی فوق دکتری فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس – آستین آمریکا که هم اکنون در ایران در زندان به سر می برد ، تعلق گرفته است .

انجمن فیزیک آمریکا ، این جایزه را در قدرانی از رهبری و دستاوردهای برجسته دانشمندان در حمایت از حقوق بشر اهدا می کند. انجمن فیزیک آمریکا امید کوکبی را به عنوان یکی از دو برنده جایزه سال ۲۰۱۴  برگزیده است . او به پاس ” شجاعتش در رد استفاده از دانش فیزیک برای کار در پروژه هایی که به باور وی برای بشریت زیان آور و مخرب است ، علی رغم شرایط شدید جسمانی و فشار روانی ” شایسته این جایزه دانسته است .

امید کوکبی به هنگام بازگشت به آمریکا پس از بازدید از خانواده اش در ایران بازداشت شد . او هم اکنون حکم حبس قطعی ۱۰ سال خود را در ایران می گذراند . که به باور مقامات ایرانی تحصیلات تکمیلی وی جهت ” ارتباط با  دولت متخاصم ” و حمایت مالی دانشگاه اش ” کسب مال نامشروع ” قلمداد شده است .

به گفته رئیس کمیته بین المللی آزادی دانشمندان این انجمن ، با چنین قدردانی از امید کوکبی ، نه تنها معنای روح جایزه ای آندره ساخارف را باز تأیید کرده است ، بلکه پرده از وضع اسفناک دانشمند جوان و نوپایی که نمی تواند از خودش دفاع کند برداشته است .

در کنار امید کوکبی ، انجمن فیزیک آمریکا همچنین این جایزه را به بوریس آرت شولر از انستیتو فیزیک بودوف مسکو به خاطر ” مبارزه طولانی وی برای  دموکراسی در روسیه و از حمایت وی از حقوق کودکان فراموش شده ” اهدا کرده است .

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)