ژینا و دستمال “چوپی”

بعد از قتل دلخراش ژینا چندین ویدیوی کوتاه از او پخش شد که هرکدام حاوی نکات جالبی هستند،یکی از ویدیوهای پخش شده ،چند ثانیه از حضور او را در یک مهمانی خودمانی نشان می دهد که او دستمال در دست در حال” چۆپی کشیدن” است. ژینا با لباسی زیبا و کاملا پوشیده به رنگ قرمز که نشان از روحیه شاداب و سرزنده او دارد با لبخندی زیبا در حال تعارف کردن دستمال “چۆپی” است. “هەڵپەڕکێ ” در فرهنگ کوردها میراثی چند هزار ساله ست با صدها راز نهفته. داستان “هەڵپەڕکێ “و حرکات آن کتابی چندصد صفحه ای است با صدها اصطلاح و واژگان اختصاصی . “هەڵپەڕکێ ” نماد باهم بودن است ، در کنار هم ماندن ، “هەڵپەڕکێ ” از نادر رقص های جهان است که به صورت گروهی و دست و در دست هم اجرا می شود، دراین نوع رقص دست همدیگر را گرفتن اجباری است “هەڵپەڕکێ ” تنهایی بی معنی است ، یعنی شادی و لبخند ما به خاطر کنار هم بودن است ، تنهایی نمی توان خوشحال شد و خندید. “هەڵپەڕکێ ” مختلط است ،زن و مرد باید در کنار همدیگر و یک در میان کنار هم باشند اصطلاحا کوردها این ” ڕەشبەڵەک” می گویند که به معنای دورنگ در کنار همدیگر می باشد و منظور زن و مرداست که مکمل یکدیگرند . آنها کنار همدیگر به زندگی مفهوم بودن می دهند. این یعنی یکسانی زن و مرد ، یعنی زن و مرد با هم به این رقص زیبایی می بخشند.کسی که در ابتدای “هەڵپەڕکێ ” قرار می گیرد ، “سەرچۆپی” نامیده می شود او نقشی حیاتی در فرایند رقص دارد همه افراد دیگر نگاهشان به دستان و پاهای اوست ، آنها پاهایشان را با پای او تنظیم می کنند سرعت و شتاب رقص هم دست اوست ، در واقع “سەرچۆپی” تمپوی رقص است . کسی که”سەرچۆپی” است باید آدم حرفه ای باشد . او اگر نتواند خوب برقصد رقص همه را خراب می کند .معمولا جوان ها ،ژینا ها، عاشق”سەرچۆپی” هستند ، این یک نوع ابراز هویت در مجالس خانوادگی است . ضمن اینکه حضور جوانها به “هەڵپەڕکێ ” طراوت بیشتری می دهند .خیلی اوقات بین جوان‌ها برای گرفتن “چۆپی” رقابت است .نکته جالب آداب “چۆپی کشیدن” است قدرت رهبری و هماهنگی اعضای گروه خیلی مهم است نکته مهم بعدی تعارف کردن “چۆپی” است برای آنکه تنوع ایجاد شود و بقیه هم بتوانند “چۆپی” بگیرند “سەرچۆپی” بعد از مدتی دستمال را به بقیه تعارف می کند مهم شاد بودن است کنار هم بودن، نفر اول یا دوم هیچ فرقی نمی کند.

حالا برگردیم به ویدیو ، ژینا با لبخندش کسی را که در تصویر مشخص نیست دعوت می کند و دستمال “چۆپی”را به او تعارف می کند ،رقص نباید متوقف شود داستان شادی و لبخند هرگز پایان نمی پذیرد. کنار هم بودن و کنار هم ماندن رمز ادامه رقص است، تا زمانی که دست در دست هم هستیم رقص ادامه می یابد. ژینا سرتاپا قرمز پوشیده با موهایی پریشان ، او‌ نماینده لشکر شادی است او نماد زن و زندگی است ، لبخندزنان دستمال در دست به جنگ تاریک پرستان رفته ،در حالیکه دستمال چوپی را تعارف می کند ،سربازان سیاهی, طاقت شادی او را نداشتند آنها از رنگ قرمز او متنفرند. ناجوانمردانه لبخند او را گرفتند به گمان اینکه دستمالش زمین می افتد و “هەڵپەڕکێ ” متوقف می شود. اما داستان جور دیگری پیش رفت ،حالا هزاران زنان شجاع و نترس ایرانی از کوردستان تا آذربایجان، از خزر تا خلیج فارس ،با موهایی رهاشده در باد،از روسری هایشان دستمال “چۆپی” ساختند و “چۆپی کشان” دست در دست مردانی ایرانی، دور آتشی مقدس از خشم انتقام، می رقصند و با فریاد “زن ,زندگی, آزادی” خواب دیکتاتور پیر را پریشان کرده اند. صدای انقلاب زنانه مردم ایران حالا فرا ازجغرافیای کوردستان و ایران، هزاران کیلومتر آنطرف تر طنین انداز شده است ، حالا تصویر ژینا و دستمال “چۆپی” اش به نشانه آزادگی زنان ایران در همه جای جهان در اهتزاز است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)