«من معتقدم در انتخابات، راه پیمایی‌ها و موضوعات سیاسی، در کنار تصاویر زنان محجبه، تصاویر کسانی که حجاب مناسبی نیز ندارند باید پخش کنیم. چون با این کار نشان می‌دهیم که شاید این افراد ظاهری متفاوت با افراد مومن و معتقد داشته باشند، ولی ما نشان می‌دهیم آن ها کاملا به نظام معتقد هستند.»عزت االه ضرغامی- خبرگزاری ایسنا- ۱۹ شهریور ۱۳۹۲
این افرادی که «کاملا به نظام معتقد هستند» فقط حواس شان باشد تقویم را خوب نگاه کنند و ببینند انتخابات و راه پیمایی و موضوعات سیاسی کِی است؛ در روزهای دیگر اصلا کسی پیدا نمی شود که معتقد باشد آن ها «کاملا به نظام معتقد هستند»!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)