صبح روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ کارگران کیان تایر تجمع اعتراضی را مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری برگزار کردند. این تجمع در ارتباط با ‌واگذاری این کارخانه‌‌ به مالک قبلی‌ و نگرانی کارگران از فروش زمین های کارخانه‌‌ توسط این فرد و متعاقباً تعطیلی‌ کامل کارخانه‌‌ برگزار شد.

این تجمع پس از آن که مسولین این نهاد توجهی‌ به خواسته های کارگران نکردند به خیابان کشیده شد و منجر به ایجاد ترافیک سنگین در خیابان پاستور گردید. بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگران، مسئولین نهاد ریاست جمهوری با دعوت سه نفر از نماینده های آنان، نامه ای را خطاب به وزارت صنایع برای رسیدگی به خواسته های کارگران تنظیم و آن را جهت ارائه به وزارت صنایع به این نماینده ها دادند. کارگران پس از دریافت نامه از نهاد ریاست جمهوری بلافاصله برای برگزاری تجمع به سمت ساختمان وزارت صنایع حرکت کردند ولی‌ به دلیل همزمانی با ساعت تعطیلی‌ این وزارت خانه کارگران مجبور به پایان دادن به این تجمع اعتراضی شدند.

علی رضا نیک بخش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)