بارها بیان کرده‌ایم که چگونه سلطنت و ولایت فقیه چنان در هم تنیده‌اند که می‌توان آن‌ها را دو روی یک سکه دانست. از پیوستن بسیجی‌ها و ذوب در خاتمی‌های سابق به اردوگاه طالبان سلطنت گرفته تا همکاری‌های -ظاهرا- اتفاقی در تحت فشار گذاشتن نیروهای مترقی.

این بار علیرضا کیانی، طالب سلطنت و از نزدیکان رضا پهلوی صراحتا اعلام کرده که از بودجه گرفتن از سپاه برای تبلیغ پهلوی ابایی ندارد. امری که ناگفته نیز عیان بود.

#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر
#نه_شاه_نه_شیخ
@sarkhatism

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)