در پی برکناری حسین طائب بحث ها بر سر دلایل و احتمالات مختلف در این امر مطرح شد اما در این ویدئو قرار نیست به این موضوع بپردازیم چرا که در دیگر رسانه ها و توسط کارشناسان بسیاری به آن پرداخته شده است، بلکه تأثیر چنین بر کناری و همچنین آمدن محمد کاظمی از حفاظت اطلاعات سپاه به این مقام، مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت کیفی و ماهیتی در ساختار اطلاعاتی در سپاه و موساد اسرائیل، نکاتی مطرح شده است می توان حدس زد که آینده سازمان اطلاعات سپاه و همچنین جنگ اطلاعاتی میان موساد و این نیرو به کجا خواهد انجامید، برای درک موارد مطرح شده شما را به دیدن این کلیپ دعوت می کنم.

#علی_جلالی
#حسین_طائب
#محمد_کاظمی
#اطلاعات_سپاه
#موساد
#جنگ_ایران_اسرائیل