گفتگو: پیرامون چگونگی رویکرد اصولی به گفتمان ها؟ د از تجربه انقلاب بهمن در مواجهه با گفتمان ها چه می توان آموخت؟ گفتمان ها چگونه شکل می گیرند؟ عناصر اصلی و دلالت های یک گفتمان جامعه محور در شرایط کنونی چیستند و چه می توانند باشند؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)