فیلم تظاهرات بازاریان تهران در سه‌راه امین حضور در اعتراض به نوسان بازار

صبح روز یکشنبه یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، بازاریان تهران در سه‌راه امین حضور و خیابان جمهوری تهران مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند. مغازه‌داران با حرکت اعتراضی خود خطاب به دیگر مغازه‌داران شعار می‌دادند «ببندید، ببندید».

با افزایش نرخ مالیات واحد‌های تجاری، بازاریان و کسبه کل کشور در فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند. از یک‌طرف با افزایش تورم و گرانی‌های افسارگسیخته، روند طبیعی بازار بهم ریخته و دیگر کسی قادر نیست به کسب عادی خود ادامه دهد.

قبل از بازاریان تهران، بازاریان اراک صبح همین روز مغازه‌های خود را بسته و به سیاست‌های مالیاتی دولت و تورم‌ موجود اعتراض کردند. بازاریان اراک مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند.

بازاریان تهران نیز در واکنش به سیاست‌های مالیاتی و بهم ریختگی نرخ اجناس، از صبح امروز مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کاسبان سه‌راه امین حضور و خیابان جمهوری تهران، پس از بستن مغازه‌های خود در خیابان‌های محل براه افتاده و شعار «ببندید، ببندید» را سر دادند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)