رشد سرمایه در ایران رشدی منفی داشته است.

آمارهای جدید بانک مرکزی حکومت ایران نشان می دهد رشد موجودی سرمایه در اقتصاد این کشور در دهه ۱۳۹۰ کاملاً روند کاهشی داشته و از ۸.۴ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ به نزدیک صفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

کاهش رشد موجودی سرمایه در اقتصاد هر کشوری ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی آن کشور می باشد و روی تولید ناخالص ملی آن کشور تاثیر مستقیم و بلافصل دارد.

بنا بر گزارش های اخیر بانک مرکزی حکومت ایران رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ کاملاً روند کاهشی داشته و از هشت و چهار دهم درصد در سال ۱۳۹۰ به نزدیک صفر درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

رشد سرمایه حقیقی

آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکومت ایران حکایت از آن دارد که موجودی سرمایه در اقتصاد این کشور و حجم موجودی سرمایه حقیقی خالص در دهه ۱۳۹۰ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

‌آمارها همچنین نشان می‌دهد نرخ رشد سرمایه در ایران در سال‌های دهه ۱۳۹۰ دارای روند کاملا نزولی بوده و در سال ۹۸ به صفر درصد رسیده است.

از نظر اقتصاد کلان تعیین‌کننده‌ترین عامل در فرایند و ایجاد رشد اقتصادی در هر کشوری رشد موجودی سرمایه است که اگر بنا بر این باشد که روند کنونی رشد سرمایه در ایران ادامه دار باشد در سالهای آتی شاهد رشد اقتصادی بسیار نامناسبی در اقتصاد حکومت ایران خواهیم بود.

بنابر آمارهای بانک مرکزی حکومت ایران نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه ۱۳۹۰ روی ۸.۴ دهم درصد به ثبت رسیده بوده است. [خروج سرمایه از ایران و افلاس همه جانبه دولت]

کاهش سرمایه از ابتدای دهه ۱۳۹۰

اما از ابتدای دهه ۱۳۹۰ این رقم شروع به کاهش کرده و در سال ۱۳۹۱ به چهار و نیم درصد رسید.

این روند در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ وارد کانال ۳ درصد شد.

سپس در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۲ درصد و در دو سال بعدی به زیر دو درصد رسید.

در سال ۱۳۹۸ پایین‌ترین رقم رشد  در دهه ۱۳۹۰ رقم خورد و این نرخ تقریبا به صفر درصد رسید.

در دهه ۱۳۹۰ هیچ گونه سرمایه گذاری در ایران انجام نشده است

به بیان ساده تر در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیچ گونه سرمایه گذاری در حکومت ایران رخ نداده است و در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد کمی بهبود یافت و به رقم دو دهم درصد رسید!

با توجه به توضیحاتی که داده شد نرخ رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۱۳۹۰ همواره نزولی بوده و از بالای ۸ درصد به نزدیک صفر درصد رسیده است.

یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ همین کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است.

چنانچه بنا باشد روند رشد کنونی در سالهای آتی نیز تکرار شود نه تنها شاهد رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد حکومت ایران نخواهیم بود بلکه بایستی انتظار رشدهای اقتصادی منفی‌تر پی‌ در پی را نیز داشته باشیم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)