مگه شما قابل آدم هستید؟
دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت۱۳۱] بخش سوم از فصل دوم (۸)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار )
@shourimohammad
[بخشی از سخنان خمینی در دیدار با گروهی از روحانیون و علما در قم]
《…در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، مخالفت را شروع کردند. حتی در این سه روز اخیر در یکی از مجالسشان، این منحرفین، این هایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، این ها که مخالف با اسلام هستند، در مجالسشان گفته اند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم تظاهر کردند و دست زدند!!
این ها از مجلس خبرگان می ترسند. برای اینکه مجالس خبرگان می خواهد ولایت فقیه را اثبات کند… این ها خیال می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قلدری پیش می آید و دیکتاتوری پیش می آید. در صورتی که در اسلام این حرف ها نیست!
اینکه می گویند دیکتاتوری پیش می آید، نه این است که ندانند اینطور نیست‌، لکن این ها از اسلام متنفرند.‌‌
قضیه ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک وتعالی درست کرده است. همان ولایت رسول است! و این ها از ولایت رسول الله هم می ترسند….
شما چند نفر آدم که یکی تان می گوید و بقیه تان دست می زنید!! این ها، همان هایی هستند که در زمان رضاخان هم، در زمان محمدرضا خان هم یکی می گفت و بقیه دست می زدند…!!
هیچ یک از شماها در این مجلس خبرگان وارد نشده است. اگر وارد شده هم یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از آن نمی آید!…
مگه شما قابل آدم هستید؟!!
اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها در دست فقیه می آید! پس بنابراین عزا باید بگیریم. این ها اگر همه قدرت ها دست رئیس جمهوری کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند… اگر همه قدرت ها دست یک نخست وزیر مثلا منحرفی بیاید، بر او هم حرفی ندارند‌…
شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمی خواهد به مردم زور گویی کند. این فقیه دیگر ولایت ندارد‌…
در اسلام قانون حکومت می کند… اگر پیغمبر یک دیکتاتور بود و یک شخصی بود که می ترسید که مبادا یک وقت همه ی قدرت ها که دستش آمد، دیکتاتوری بکند، اگر آن شخص دیکتاتور بود، فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد!
دیکتاتوری در کار نیست. می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم.
ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجازی خودش بیرون برود…
ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری!!…》.
ماخذ:
روزنامه اطلاعات ۱ آبان ۱۳۵۸
[در دیدار با گروهی از اهالی مسجد ارباب تهران]:
《…انسان باید بتدریج تجربه پیدا کند. ما قبل از انقلاب، نمی دانستیم که بعد از انقلاب چه خواهد شد. تجربه نداشتیم. حالا که انقلاب شده است، می بینیم یکی ازثمرات انقلاب هرج و مرج است! هرکس هرچه دلش می خواهد می کند! و ابدا در فکر این نیستند که آیا این حرفی که می زنند در مسیر ملت است؟
آنکه ملت حواسش بود و رای مثبت به او داد و ملت هم صدی نود و هشت در این امر رای داشتند، ملت ما با فریاد رای به جمهوری اسلامی داد. جمهوری اسلامی که ملت ما می خواهد این است که محتوای جمهوری، احکام اسلام باشد…
حالا رای را مردم دادند و تمام کارها با نظر مردم انجام گرفته است، می بینیم که گروه های مختلفی پیدا شده اند و هرکس هر جور دلش می خواهد صحبت می کند. وقتی هم که از آن ها سوال بکنند، برهانشان این است که انقلاب شده است! و چون انقلاب شده است دیگر باید انقلابی باشند! و معنی انقلابی این است!… نطق ها می شود، کاغذها نوشته می شود، قلم ها بکار افتاده است و هر که هر چه به نظرش می رسد می نویسد و می خواهد به یک ملت سی و چند میلیونی تحمیل کند… فریاد می زنند باید دمکراسی باشد! باید آزادی باشد…! می نشینند دور هم و یک چیزی پیش خودشان می گویند و می خواهند به ملت تحمیل کنند. مثلا مجلس خبرگان با رای اکثریت ملت مشغول کار است، حالا می بینیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می شوند و می گوبند مجلس خبرگان باید منحل شود!… برای چه باید این مجلس منحل شود؟ برای اینکه این آقایان معمم و اهل علم هستند. برای اینکه آقایان به اسلام عقیده دارند و احکام اسلام را وضع می کنند! چون گفتند که ولایت فقیه باید باشد و نظارت فقیه باید باشد. این ها از نظارت فقیه در امور می ترسند. می گویند فقیه قدرتمند می شود و وقتی قدرتمند شد، هرج و مرج می شود. لیکن مضایقه ندارند که مثلا یک قدرتی دست نخست وزیر باشد، یک قدرتی دست رئیس جمهوری باشد…
ما می گوئیم که شما یک اقلیت ده نفر، صد نفر، هزار نفری هستید می توانید بگوئید که حالا ملت به جمهوری اسلامی رای داه است لیکن باید جمهوری باشد، نه اسلامی!؟…
مجلس خبرگان را ملت تعیین کرده اند… بیش از ۲ میلیون نفر از مردم تهران تنها به مرحوم آقای طالقانی رای داده اند و بیش از ۲ میلیون به آقای منتظری رای داده اند و قریب ۲ میلیون به دیگران رای داده اند…
حالا که در اقلیت واقع شده اند، این آقایان روشنفکر و این آقایانی که ادعای دمکراسی می کنند و در اقلیت هستند می خواهند بگویند نه، رای اکثریت میزان نیست! و این مجلس باید منحل شود!.. اگر صد مرتبه هم انتخابات انجام بشود، مردم علمایشان را انتخاب می کنند!… خیال نکنند که این ملت چیزی نمی فهمد، نخیر! ملت بهتر از ما می فهمند…
اگر چنانچه همین ولایت فقیه را که معنایش این است خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت فقیه جامع الشرایط را تعیین نموده است، اگر همین را شما به رای ملت بگذارید همان رایی که او آورد این رای را هم می آورد. مردم همین را می خواهند…
هیچ وقت خیال نکنید که دیکتاتوری در اسلام است! و یا دیکتاتوری در روحانیت است! و یا دیکتاتوری در این جور چیزهاست، ابدا! این حرف ها در کار نیست؛ و دیکتاتوری در کار نیست. شماها دیکتاتوری نکنید، ملت ما دیکتاتور نیستند. علمای ما هم دیکتاتور نیستند!…》.
ماخذ:
روزنامه اطلاعات ۳ آبان ۱۳۵۸
امام: ولایت فقیه برای مسلمبن یک هدیه است!
[بخشی از سخنان خمینی در جمع خانواده های شهدای ۱۵ خرداد ۴۲]
《…شما دیدید که یک دروغی در تهران منتشر کردند و این خانم ها بدون اینکه رسیدگی کنند می خواستند به خیابان ها بریزند. در صورتی که اصلا یک همچو قانونی که آن ها خیال می کردند مطرح نبود. مع الوصف معلوم شد که این روشنفکرها  این قدر به مسائل روز و به مسائلی که بر سرنوشت شان مربوط است بی توجه هستند که حتی از مطالبی که در رادیو و تلویزیون و در مطبوعات منتشر شده است اطلاع ندارند و فقط به نوشته های بعضی اشخاص مفسده نگاه کردند و بدون توجه خواستند ترتیب اثر بدهند. آیا این ها کشف از یک توطئه فاسد نیست که مساله ای  که اصلا مطرح نشده است نسبت بدهند و بگویند در قانون اساسی است که زن هیج حقی ندارد؟ در صورتی که اصلاح مطرح نشده است! و از اموری نیست که مربوط به قانون اساسی باشد…
به کجا باید گفت شمایی که به قول خودتان اینقدر دانشمند و روشنفکر هستید؟!  به یک قانونی که سرنوشت شما به آن بستگی دارد اینقدر بی عنایت هستید که نه روزنامه را نگاه کردید و نه رادیو را گوش دادید، نه تلویزیون را و همینطور بی جهت اسباب این شدید که ما را سرشکسته کنید که روشنفکرهای ما مردمی هستند که تحت تاثیر یک دروغ واقع می شوند و خود بی اطلاعند…‌
خودتان را اصلاح کنید… اسلام برای همه ی شما است…
قبلا از این معنی سوال شده بود و من جواب دادم که طلاق در صورتی که در ضمن عقد یعنی وقتی که می خواهند عقد بکنند شرط بکنند که زن وکیل است خودش را مطلق و یا با شرایطی طلاق بدهد سوالی پیش آورده است که زن هایی که حالا تحت زوجیت هستند چه کنند؟
آن ها که با ولایت فقیه مخالفت می کنند نمی دانند که از شئون فقیه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش بد رفتار کند، فقیه او را اولا نصیحت می کند و ثانیا تادیب می کند و اگر دید ادب نمی شود، اجرای طلاق می کند. ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ایست که خدای تبارک و تعالی داده است، منجمله همین معانی که شما سوال و طرح کردید… آن ها رجوع می کنند به مجلسی که فقیه است به دادگاهی که در آن فقیه است و فقیه رسیدگی می کند… فقیه در جایی که مصلحت اسلام و مسلمین را دید و در جایی که دید به غیر از طلاق راهی نیست  با درخواست زن طلاق می دهد. در هر صورت ما الان گرفتار یک مشت افراد مختلف السلیقه و مختلف العقیده ای که همه در این معنا که نخواهند این مملکت به سر و سامان برسد، شریکند؛ ولو در عقاید مختلف و حتی بعضی گروه ها با بعضی دیگر دشمن هم هستند. لکن در این موضوع موافقند و آن مخالفت با اسلام… اسلام برای همه ی بشر مفید است و برای مستضعفین بیشتر از دیگران مفید است…
ما هیچ وقت از این دست و پا زدن ها نمی ترسیم!
ما می دانیم که از شماها دیگر کاری بر نمی آید!
نویسندگی و گفتن از شما بر می آید، هر چه می خواهید بنویسید و هر چه هم می خواهید بگوئید!
این اشخاص که مدعی دمکراسی می باشند، همین اشخاص با حکومت ملت نیز مخالفت می کنند…
این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چه است؟ اصلا از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند، در عین حالی که سر در نمی آورند، می نشینند می گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود، دیکتاتوری می شود… دیکتاتوری کدام است؟
در اسلام همچون چیزی مطرح نیست. اسلام دیکتاتور را محکوم می کند.
اگر یک نفر بخواهد دیکتاتوری بکند، اسلام از ولایتش ساقطش می کند…》.
ماخذ:
روزنامه اطلاعات ۱۲ آبان ۱۳۵۸
این حکایت ادامه دارد…
تهران. ایران
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
جمعه ۱۳خرداد ۱۴۰۱
t.me/shourimohammad

لینک نسخه ی pdf

https://t.me/shourimohammad/2333

تلگرام
t.me/shourimohammad
اینستاگرام
www.instagram.com/mohammadshoori
توئیتر
https://twitter.com/shourijezeM
فیس بوک

facebook.com/Mohammad.shourijeze
facebook.com/assize.mahkame

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)