اینجا ایران است، جایی که برای خرید یک کیلو گوشت باید چک دو ماهه کشید. جایی که برای خرید یک عدد مرغ باید چک دو ماهه کشید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)