مردم حکومت مذهبی را نمیخواهند، تشنه آزادی، دمکراسی و برابری هستند، مطالبات و جنبش های افقی برای پایان دادن به استبداد مذهبی و هر نوع استبداد، برقراری آزادی و حاکمیت مردم، دست یابی به برابری زنان با مردان، مهار بحران محیط زیست .. . با عمیق ترین مطالبات و جنبش های عمودی یا طبقاتی برای پایان دادن به نابرابری و بهره کشی گره خورده و بدین ترتیب شرایط کلاسیک یک شورش و یا انقلاب فراگیر سراسری در حال تکوین است و خیزش کنونی( اردیبهشت) طلیعه ای است که نشان میدهد وارد دوره جدیدی شده ایم.

گفتگوی رضا رئیس دانا با محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)