باسلام

ما کارگران پروژه ای آی جی سی چشمه خوش دهلران امروز به طور کامل کارگاه را تعطیل کردیم.

تا امروز صبح وعده داده بودن که تا آخر هفته با شرایط شما موافقت میکنیم اما امروز شنیدیم که کیانی و طباطبایی از تهران با مدیر پروژه تماس گرفته و گفته اند به پیمانکاران پروژه بگویید زیر بار شرایط کارگران نروند.

بیدکانی سرپرست کارگاه و کمایی هم اعلام کردن دستمزد و شرایط کار تغییر نمیکند و هر کس ناراضی است میتواند تسویه حساب کند.به همین دلیل همگی متفقا کار را تعطیل کردیم.

 

https://t.me/shoranaft

Telegram (https://t.me/shoranaft)

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)