معلمان شجاع اصفهانی وقتی اسم خامنه‌‌ای می‌آید سم نحس این ولی فقیه پلید را هو می‌کنند.

جای ظالم ایران نیست! فیلم‌های اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف

قطعنامه پایانی  اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان

فیلم تکان دهنده دخترک آدامس فروش ۴ساله در مترو تهران که حتی شمردن پول نمی‌داند

معلمان فقیر که همه هست و نیستشان را خامنه بالا کشیده است دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. دیگر ترسی ندارند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)