نمایش جالب خانم معلم: کشش مولکولی آب در مقابل قدرت جاذبه! – ویدئو

جای ظالم ایران نیست! فیلم‌های اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف

قطعنامه پایانی  اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان

یک خانم معلم با ظرافت خاصی قدرت کشش ملکولی آب را در برابر جاذبه زمین به دانش آموزانش اینگونه آموزش می‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)