قیام در انتظار حکومت‌گران در ایران

حکومت ولایت فقیه در سال‌ها و ماه‌های گذشته مدام اعلام می‌کرده است که تحریم‌های علیه این کشور تاثیری در اقتصاد این حکومت ندارند اما حال و روز این روزهای حکومت ایران و به طریق اولی مردم ایران نشان می‌دهد که روزهای خوبی در انتظار حکومت ایران نیست.

۱۵ ماه از روی کار آمدن جو بایدن در ایالات متحده می‌گذرد، روی کار آمدنی که برخی تحلیلگران آن را برابر با پایان تحریم‌های این کشور علیه حکومت ایران می‌پنداشتند.

اما از آن روزها بیش از ۱۵ ماه گذشته و نه تنها هیچ تحریمی برداشته نشده است بلکه برخی تحریم‌ها نیز به تحریم‌های حکومت ایران افزوده شده است.

سرشکن‌ کردن آثار تحریم‌ بر روی مردم کاتالیزور قیام علیه حاکمیت

در این بین اما امری واضح و گویاست که حکومت ولایت فقیه آثار تحریم‌ها را روی مردم و جامعه شهروندی ایران سرشکن می‌کند و طاقت مردم را به لب‌شان رسانده است.

سرریز شدن این بار بر روی دوش مردم ایران حدی دارد و نمی‌توان تمامی تسمه تحریم‌‌های اقتصادی کشور را از گرده مردم ایران کشید در حالی که امپراطوری‌ها و هلدینگ‌‌های عظیم مالی خامنه‌ای و زیردستانش روز به روز فربه‌تر می‌شوند.

ادامه این روند می‌تواند سرگذشت حاکمان ولایت فقیه را به سرنوشتی دچار کند که تاریخ سرنوشت دیگر ستمگران را به آن دچار ساخت.

این امر از دید رسانه‌ها و کارشناسان حکومت ایران که برای ولایت فقیه دلسوزی می‌‌کنند نیز پنهان نمانده است و در مویه‌‌های خود برای قوام و دوام عمر ولایت فقیه استغاثه می‌کنند.

در یک نمونه حسین کاشفی «عضو شورای مرکزی حزب وحدت ملت»! که گمان نمی‌رود موجودیت حزبش برای مردم ایران محلی از اعراب داشته باشد این نگرانی را به خوبی بازتاب داده است.

تاثیر وضعیت وخیم معیشتی بر قیام مردم ایران

کاشفی در گفتگویی با یک رسانه‌ حکومتی اعلام می‌دارد روحیه مردم ایران خوب نیست و روز به روز بر گرفتاری آنها افزوده می‌شود و هیچ چیز بدتر از این نیست که جامعه وعده‌‌های صاحبان قدرت را جدی نگیرد. به خصوص در حوزه اقتصاد که تداوم شلختگی معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است.

کاشفی می‌افزاید سفره‌‌های مردم کوچک و کوچکتر شده… و شرایط کنونی را به دوران احمدی‌نژاد احاله می‌دهد که شرایط بد کنونی در ریشه در زمانی دارد که تصمیم‌گیران وقت، تحریم‌ها و قطعنامه‌ها را کاغذبازی می‌خواندند.

وی به روشنی منافع حاکمان کنونی ایران را جدا از منافع ملی و عمومی مردم ایران می‌‌داند که بر اثر یکپارچگی در به قدرت رسیدن، موضوع نقد و انتقاد را از جامعه ایران دور کرده است و این وضعیت باعث تداوم جهل و غفلت در میان حاکمان ایران می‌شود.

وی به تصریح روی این نکته انگشت می‌گذارد که «کشور را به کسانی دادند که می‌خواستند» یکدستی قوای حاکمیتی در چند سال اخیر توسط خامنه‌ای کاملا بارز و آشکار است و نیازی به توضیح اضافی در این مورد دیده نمی‌شود.

ترس از قیام مردم ایران

اما پیشرفت کارها بدین منوال کاشفی را بدان جا می‌رساند که معترف می‌شود که حال کردم ایران خوب نیست و مبادا صبرشان لبریز شود. با این کلیدواژه کاشفی قیام در تقدیر حکومت ولایت فقیه را آشکار می‌سازد که به نظر می‌رسد دیر یا زود دارد اما سوخت و سوزی در آن وجود ندارد. [صورت مسأله اصلی قیام مردم ایران چیست؟ + ویدئو]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)