چائوشسکو مغرور و با این توهم که بر مردم سیطره کامل دارد در بالکن ساختمان کمیته مرکزی ظاهر می‌شود. اما او غافل از این بود که همین جلسه نمایش قدرت، جرقه سرنگونی حکومتش را خواهد زد. درست هشت دقیقه پس از آغاز سخنرانی است

آتش زدن بنر خامنه ای روز روشن در قم! بلوار جمهوری – ویدئو

 فیلم پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی در خیابان قصرالدشت شیراز

و اما ماجرا چه بود؟ در روز ۲۱ دسامبر چائوشسکو تصمیم گرفت تا در برابر یک جمعیت بزرگ در میدانی که در آن زمان میدان کاخ نامیده می‌شد سخنرانی کند. این سخنرانی یک رویداد سالانه و در جهت نمایش قدرت و ثبات دولت بود. این مراسم با دقت برنامه ریزی شده بود تا نمایشی از موفقیت دولت و حمایت مردم باشد. غافل از این بود که همین جلسه نمایش قدرت جرقه سرنگونی حکومتش را خواهد زد. هزاران کارگر با تهدید به اخراج و قطع مزایا بوسیله اتوبوسهای دولتی به میدان آورده شده بودند. به این کارگران پرچم هایی با رنگ قرمز و همچنین بنرهایی با تصاویر بزرگ چائوشسکو و النا همسر او داده بودند. به این جمعیت کارگران تماشاچیانی از اقشار دیگر نیز افزوده شدند. جعیت بالغ بر ۸۰ هزار تن شده بود. ردیف های اول جمعیت اعضای سطح پایین حزب کمونیست بودند. آنان با تشویق کردن گروهی، مردم را نیز مجبور به تشویق کردن می‌کردند. از طرفی دوربین ها هم در هنگام شعار و تشویق روی آنها متمرکز می شد. لحظه عبرت‌انگیز سرنگونی دیکتاتوری ۴۰‌ساله‌ در چشم به‌هم‌ زدنی بدست مردم – نیکلای چائوشسکو چائوشسکو در بالکن ساختمان کمیته مرکزی ظاهر شد. اما او نسبت به واکنش مردم و نارضایتی آنان به سختی در اشتباه بود. فقط ردیفهای جلوی جمعیت بودند که چائوشسکو را تشویق می‌کردند و بقیه جمعیت با بی تفاوتی نظاره گر صحنه بودند. درست هشت دقیقه پس از آغاز سخنرانی بود که فریادهای مردم بلند شد و صدای تیراندازی به گوش رسید. همزمان کارگران یکی از نیروگاههای شهر بخارست شروع به آواز خواندن بر علیه چائوشسکو کردند. به زودی همه جمعیت با این آواز همراه شدند. همانگونه که در فیلم مشاهده می شود فریادهای چائوشسکو و النا که به وضوح مشخص بود که خود را باخته اند قادر به ساکت کرن جمعیت نبود. چائوشسکو احمقانه تلاش کرد که با وعده افزایش حقوق و بورس تحصیلی مردم را متوقف کند. او همانند همه دیکتاتورها متوجه نشد که لحظه انقلاب است و انقلابی در راه است. روز بعد او به همراه همسرش با هلیکوپتر اقدام به فرار از قصر کرد و حکومت او سرنگون شد. چند روز بعد آنها دستگیر و پس از یک محاکمه سریع اعدام شدند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)