اوجب واجبات حکومت ولایت فقیه از دیدگاه رئیسی

ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ولایت فقیه در سفر خود به استان خراسان رضوی و در شهر مشهد در سخنرانی خود اعلام کرد که حفظ نظام از اوجبات نظام است «از» ندارد بلکه اوجب واجبات است.

ابراهیم رئیسی در سفر استانی خود به استان خراسان رضوی در روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ در سخنرانی خود  در مشهد بر جمله‌ای تاکید کرد که اهمیت خاصی برای حکومت ولایت فقیه دارد.

رئیسی در سخنرانی خود با استناد به نقل قولی از خمینی مبنی بر اینکه «حفظ نظام از اوجب واجبات است» اعلام داشت که در این جمله کلمه «از» وجود ندارد و «حفظ نظام اوجب واجبات» حکومت ولایت فقیه است؛ ماهیت و چیستی این سخن رئیسی چیست؟

سفر رئیسی و هشدار نسبت به موجودیت حکومت

رئیسی در سخنرانی خود در مشهد اعلام می‌دارد که «این نظام بزرگترین نعمت است و هیچ نعمتی بالاتر از آن نیست».

به استناد سخنان رئیسی در مشهد و اگر چه معنا و مفهوم «اوجب واجبات» کاملا بدیهی و مشخص می‌باشد اما این سخنان زمانی مجال بروز پیدا کرده و تاکید بر روی آن ضروری می‌نماید که حکومت ولایت فقیه خود را در معرض خطر تغییر و براندازی ببیند از این روست که رئیسی دامنه انقباض حکومت ولایت فقیه را از سخن خمینی پیشتر برده و حفظ نظام ولایت فقیه را یگانه «اوجب واجبات» می‌داند.

در ورای این سخن آن چیز که پنهان است موجودیت حکومت ولایت فقیه است که وقتی پای موجودیت حکومت ولایت فقیه به میان می‌آید تمامی قواعد و قوانین و هر حرام و حلالی به کناری رفته و کل نظام از اوجبات یعنی حفظ نظام چیده می‌شود.

چرا رئیسی به اوجب واجبات نظام تاکید می‌ورزد؟

اما سوالی در این بین در مورد سخنان رئسیی در مشهد خود را بروز می‌دهد و آن اینکه چه اتفاقی افتاده یا حکومت ولایت فقیه در معرض چه خطری قرار گرفته است که رئیسی وادار می‌شود به «اوجب واجبات» نظام تاکید کرده و آن را برجسته کند؟

پاسخ را جز در شرایط سیاسی حال حاضر جامعه ایران نمی‌‌توان یافت در جایی که در سال‌های اخیر مردم ایران تمامیت حاکمیت ولایت فقیه را مردود و نامشروع شمرده و در دو اعتراضات بزرگ دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و دیگر قیام‌ها اعلام کرده‌اند که در پی تغییر و براندازی حکومت ولایت فقیه بوده و هستند. [اعتراضات در ایران در کمین حکومت ولایت فقیه]

رئیسی ترس و نگرانی حکومت ولایت فقیه از مردم ایران را در این جمله، این چنین برجسته می‌کند که باید نسبت به این حفظ اوجب واجبات برنامه‌ریزی و تلاش صورت پذیرد.

حفظ اوجب واجبات از زبان دیگر مهره‌های حکومت

البته این تنها رئیسی در کسوت رئیس جمهور حکومت ولایت فقیه نیست که در مدت اخیر بر حفط نظام به مثابه «اوجب واجبات» نظام سخن به میان می‌راند و بر آن تاکید می‌ورزد.

هم زمان با سخنان رئیسی، نماینده خامنه‌ای در بندر عباس در نماز جمعه بر روی این موضوع تاکید موکد ورزیده است.

برخی دیگر از مهره‌های حکومت ولایت فقیه نیز در ماه‌های اخیر همین سخنان را به طرق مختلف بروز داده و بر حفظ حکومت ولایت فقیه به عنوان اولین اولویت حاکمیت ولایت فقیه تاکید کرده‌اند.

اما این امر نباید دور از نظر باشد که وقتی به این میزان مهره‌های حکومت ولایت فقیه بر این اولویت پای می‌فشارند، متقابلا فشار از جانب مردم ایران برای تغییر سیستم سیاسی و براندازی را جدی می‌پندارند و چنین نیز هست.

یکپایگی حکومت نیز دردی از دردهای خامنه‌ای دوا نکرد

در حال حاضر و پس از هشت ماه از روی کار آمدن رئیسی و یکپایگی و انقباض کامل حکومت ولایت فقیه، تاکید رئیسی و دیگر مهره‌های خامنه‌ای بر حفظ «اوجب واجبات» نظام از آن حکایت می‌‌کند که روی کارآوردن رئیسی توسط خامنه‌ای و به عنوان آخرین مهره موجود در خورجین خامنه‌ای، دردی از دردهای خامنه‌ای دوا نکرده و آنان مجبور به این امر شده‌اند که شکست پروژه خامنه‌ای در یکدستی و انقباض حکومت ولایت فقیه را این چنین آشکار و عیان سازند.

چندی پیش از این کاظم رجایی از آخوندهای حکومت در قم اعلام کرده بود که «تریلی نظام سرازیر شده به سمت کف دره و فقط ما دعا می‌کنیم که هفت معلق نزدن و صاف ما را ببرد ته دره!»

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)