تحقیر و تمسخر یک پسر چوپان توسط مجری‌های عصر جدید با موجی از نفرت و انزجار مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد

توهین و تمسخر در برنامه‌های سیمای حکومت، هر روز بیشتر و گزنده‌تر می‌شود. آخرین مورد آن تحقیر چندش آور پسر چوپان توسط یکی از مجریان برنامه عصر جدید است. پیش از این مردم بارها نسبت به توهین و تمسخر مجریان تلویزیون در برنامه‌های مختلف اعتراض کرده بودند….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)