داستان بی‌پایان پخش شعارهای مرگ برخامنه‌ای این‌بار از بلندگوهای خیابان قصرالدشت شیراز 

پخش شعارهای ضد حکومتی در خیابان قصرالدشت شیراز «شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «نه شاه می‌خوایم نه آخوند لعنت به هر دو تاشون» از بلندگوهای خیابان قصرالدشت شیراز پخش شد. پخش این شعارها در حالی است که خیابان قصرالدشت از شلوغ‌ترین خیابان‌های شیراز می‌باشد. از بلندگوهای خیابان قصرالدشت شیراز شعارهای زیر به مدت طولانی پخش شد: نه شاه می‌خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه‌ای دورد بر رجوی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)